Organigramă

  • Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău este disponibilă aici.
  • Lista şi date de contact ale Servicii Publice Deconcentrate aici.

Atribuțiile aparatului de specialitate Instituției Prefectului pe servicii și compartimente