Organigramă

 • Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău este disponibilă aici.
 • Lista şi date de contact ale Servicii Publice Deconcentrate aici.

Atribuțiile aparatului de specialitate Instituției Prefectului pe servicii și compartimente

 • Corpul de control al prefectului – atribuţii
 • Cancelaria prefectului – atribuţii
 • Audit intern – atribuţii
 • Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ – atribuţii
 • Serviciul Strategii si Programe – atribuţii
 • Serviciul Juridic – atribuţii
 • Serviciul Comunicare si Situatii de Urgenta – atributii
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii