Organigramă

 • Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău este disponibilă aici.
 • Lista şi date de contact ale Servicii Publice Deconcentrate aici.

Atribuțiile aparatului de specialitate Instituției Prefectului pe servicii și compartimente

 • Prefect – atributii
 • Subprefecti – atributii
 • Secretar general – atributii
 • Compartimentul Structura de Securitate – atributii
 • Compartimentul Manager Public – atributii
 • Colegiul Prefectural – atributii
 • Corpul de Control al Prefectului – atribuţii
 • Cancelaria Prefectului – atribuţii
 • Serviciul Economic – atribuţii
 • Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europeneatribuţii
 • Serviciul Juridic – atribuţii
 • Compartiment Informare, Relatii Publice, Secretariat, Arhivare – atributii
 • Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii