Organigramă

 • Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău este disponibilă aici.
 • Lista şi date de contact ale Servicii Publice Deconcentrate aici.

Atribuțiile aparatului de specialitate Instituției Prefectului pe servicii și compartimente

 • Secretar General – atributii
 • Corpul de control al Prefectului – atribuţii
 • Cancelaria Prefectului – atribuţii
 • Audit intern – atribuţii
 • Serviciul Economic – atribuţii
 • Serviciul Strategii si Programe – atribuţii
 • Serviciul Juridic – atribuţii
 • Serviciul Comunicare – atributii
 • Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii