Carieră

 • ANUNŢ – privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui funcţionar public din cadrul Serviciului ,,Strategii şi Programe” – Instituţia Prefectului Judeţul Bacău // publicat 08.04.2022 – PDF

 • Proces Verbal de afişare a rezultatelor probrei interviu la concursul de recrutare in vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău – PDF
 • Proces Verbal de afișare a rezultatelor probrei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad Comunicare – Instituția Prefectului – Județul Bacău, organizată în data de 06.01.2022PDF
 • Proces Verbal de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal la   Compartimentul ”Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău, desfăşurat în data de 06.01.2022 – PDF

 • Rezultatul contestaţiei la proba interviu a concursului de recrutare in vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău – PDF
 • Proces Verbal de afişare a rezultatului final la concursul de recrutare in vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău – PDF

 • ANUNŢ – privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent funcțiilor publice de execuție în cadrul Instituției Prefectului – Județul Bacău – PDF
  • Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la „Compartimentul Relații Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – cadrul Instituția Prefectului – Județul Bacău.

 • Proces Verbal de afişare a rezultatelor probei interviu la concursul de recrutare in vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău – PDF
 • A N U N T // Interviu – consilier, clasa I, grad profesional asistent la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău – PDF
 • Proces Verbal de afişare a rezultatelor probrei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău., organizată În data de 23.11.2021 – PDF

 • Proces Verbal de afișare  a rezultatelor interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de referent, clasa III, grad profesional superior la „Compartimentul Informare și Arhivare” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituția Prefectului – Județul Bacău organizat în data de 23.11.2021 – PDF
 • Proces Verbal de afișare  a rezultatelor probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de referent, clasa III, grad profesional superior la „Compartimentul Informare și Arhivare” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituția Prefectului – Județul Bacău organizat în data de 23.11.2021 – PDF
 • Proces Verbal de afișare  a rezultatelor interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de de consilier, clasa I, grad profesional superior la „Compartimentul Relații Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituția Prefectului – Județul Bacău organizat în data de 23.11.2021 – PDF
 • Proces Verbal de afișare  a rezultatelor probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de de consilier, clasa I, grad profesional superior la „Compartimentul Relații Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituția Prefectului – Județul Bacău organizat în data de 23.11.2021 – PDF

 • Proces Verbal de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent la  Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău. organizată în data de 23.11.2021 – PDF
 • Proces Verbal de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de referent, clasa III, grad profesional superior la „Compartimentul Informare şi Arhivare” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău., organizată în data de 23.11.2021 – PDF
 • Proces Verbal de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior la  Compartimentul Relaţii Publice, Secretariatdin cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău., organizată în data de 23.11.2021 – PDF

 

Detalii AICI


 • ANUNT privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent Funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior la „Compartimentul Informare şi Arhivare” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău.PDF

 • ANUNŢ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent Funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău. – PDF

 • ANUNT privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent Funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – cadrul Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău. – PDF

 • ANUNT privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent Funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior la „Compartimentul Relaţii Publice, Secretariat” din cadrul Serviciului Comunicare – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău. – PDF

=== Publicat azi 22.10.2021 ===