Carieră


Instituţia Prefectului – județul Bacău organizează, la sediul din municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu – Serviciul Juridic, în data de 18 septembrie 2019, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 20 septembrie 2019, ora 10.00 (interviul).Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 483 alin. (2) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii specifice de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul științelor juridice, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

Dosarele de concurs se depun în perioada 19.08-09.09.2019.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor, relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului sunt: Instituţia  Prefectului – judeţul Bacău, municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, camera 38, telefon 0234534224 int.29003, fax. 0234510065, email: resurseumane@prefecturabacau.ro, https://bc.prefectura.mai.gov.ro/, persoană de contact Nastasă Sorina, consilier principal.

Bibliografie; Fişa postului şef serviciu juridic; Documente dosar concursFormular de inscriere (pdf); Model adeverinta vechime;

Proces verbal selectie dosare aici

Proces verbal de afişare (aici) a rezultatelor probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef serviciu – „Serviciul JURIDIC” din cadrul Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău organizat în data de 18.09.2019

Proces verbal afișare rezultat proba „Interviu” – aici