Rapoarte și studii

  • Raport referitor la organizarea şi organizarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă in anul
2017 2018
  • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017 la Institutia Prefectului jud. Bacău – aici
  • Raport anual privind transparenţa decizională la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău potrivit Legii nr.  52/2003:
    2016 2017
  • Raport de activitate Institutiei Prefectului – jud. Bacau pe anul:
2016 2017 2018
  • Raport referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în anul 2016 – aici
  • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016 la Institutia Prefectului jud. Bacău – aici