Situații de urgență

 • HOTĂRÂREA CJSU nr. 1 din 06.03.2024 – privind stabilirea măsurilor necesare efectuării reparațiilor Ia imobilele aparținând U.A.T. Buhuși cu destinația locuințe sociale, afectate de incendiul din data 03.03.2024 PDF
 • HOTĂRÂREA CJSU nr. 7 din 21.07.2023 – privind măsurile aplicate la nivelul judeţului Bacău în perioadele de valabilitate a atenţionărilor/avertizărilor meteorologice de caniculă şi disconfort termic, pentru gestionarea tipului de risc „Temperaturi extreme” – risc asociat „caniculă” – PDF
 • Hotărârea CJSU nr. 6 / 27.06.2023 – privind privind identificarea şi adoptarea măsurilor şi acţiunilor de combatere a efectelor cauzate de creşterile de temperatură PDF
 • SITUAȚIA IMOBILELOR CU RISC SEISMIC ÎN JUD. BACĂUPDF
 • Ordinul prefectului nr. 89 / 24.02.2023 – privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău şi a componenţei comitetului, respectiv a grupurilor de suport tehnic – PDF
 • Ordinul prefectului nr. 19 / 27.01.2023 – privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău, precum şi a componenţei structurilor acestuia – PDF

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se desfăşoară în temeiul Hotărârii nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Întâlnirile comitetului se desfăşoară cu respectarea Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, iar conducerea acesteia este asigurată de către Prefect.
 • HOTĂRÂREA nr. 13 din 06.02.2022 privind identificarea soluțiilor pentru operaționalizarea în regim de urgență a obiectivului „Rezerva de apă a municipiului Bacău” și asigurarea apei pentru localitățile afectate – PDF
 • HOTĂRÂREA nr. 10 din 01.02.2022  privind identificarea soluțiilor pentru operaționalizarea în regim de urgență a obiectivului „Rezerva de apă a municipiului Bacău” și asigurarea  apei pentru localitățile afectate – PDF
Ordinul prefectului nr. 263 / 22.06.2021 PDF privind reactualizarea „Privind actualizarea Comisiei pentru constatarea şi evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase la nivelul UAT Slănic Moldova, Zemeș, Măgiresti și Dofteana
Ordinul prefectului nr. 260 / 22.06.2021 PDF privind reactualizarea „Privind actualizarea Comisiei pentru constatarea şi evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase la nivelul UAT Dărmănești, Mănăstirea Cașin, Strugari și Ardeoani
Ordinul prefectului nr. 259 / 22.06.2021 PDF privind reactualizarea „Privind actualizarea Comisiei pentru constatarea şi evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase la nivelul UAT Solont, Pârjol, Brusturoasa şi Parincea”
Ordinul prefectului nr. 258 / 21.06.2021 PDF privind reactualizarea „Privind actualizarea Comisiei pentru constatarea şi evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase la nivelul UAT Mărgineni și Pîrgărești”
Ordinul prefectului nr. 257 / 21.06.2021 PDF privind reactualizarea „Privind actualizarea Comisiei pentru constatarea şi evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase la nivelul judeţului Bacău”
Ordinul prefectului nr. 111 / 15.03.2021 PDF privind reactualizarea componentei Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi aprobarea Regulamentului privind organizarea atribuţiile şi funcţionarea Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Bacău.
Persoană de contact: consilier Liviu SCARLAT (cam. 37 telefon 0234.534.224)
Documente utile:
HOTARÂREprivind aprobarea planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii, monitorizarea şi combaterea pestei porcine africane, pe teritoriul judeţului Bacăuaici

MANUALUL PRIMARULUI pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii – aici
MANUALUL PREFECTULUI pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii – aici

 • SITUATIA Stocurilor de antiderapante, a modului de lucru si a contractelor de deszăpezire a drumurilor naţionale şi judeţene, respectiv străzi şi drumuri comunale din judeţul Bacău – actualizata la data de 10. 12.2020 – PDF
 • Tabel sinteză privind asigurarea operatiunilor de deszăpezire pe străzi si drumurile comunale si săteşti în municipiile, oraşele şi comunele judeţului Bacău pentru iarna 2019 – 2020 – pdf
 • Situaţie privind contractele de deszăpezire a drumurilor naţionale, respectiv a drumurilor judeţene şi comunale pentru  perioada de iarnă 2019 – 2020 aici
 • situaţia pe localităţi a contractelor de deszăpezire la data de 15.01.2019 aici
 • situaţia pe localităţi a contractelor de deszăpezire // 2017 – 2018 – aici
(* situaţia este provizorie şi va fi actualizată pe măsură ce se vor încheia şi alte contracte)
 • situaţie pe localităţi a contractelor de deszăpezire // 2016 – 2017 – aici
 • situatie pe localitati a contractelor de deszapezire // 2015 – 2016 – aici
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.