Situații de urgență

Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se desfăşoară în temeiul Hotărârii nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Întâlnirile comitetului se desfăşoară cu respectarea Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, iar conducerea acesteia este asigurată de către Prefect.
Ordinul prefectului nr. 118 / 28.02.2020 PDF privind reactualizarea componentei Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi aprobarea Regulamentului privind organizarea atribuţiile şi funcţionarea Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Bacău.
Persoană de contact: consilier ing. Dumitru NADĂ (cam.19 telefon 0234.541.024)
Documente utile:
HOTARÂREprivind aprobarea planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii, monitorizarea şi combaterea pestei porcine africane, pe teritoriul judeţului Bacăuaici

MANUALUL PRIMARULUI pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii – aici
MANUALUL PREFECTULUI pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii – aici

  • Tabel sinteză privind asigurarea operatiunilor de deszăpezire pe străzi si drumurile comunale si săteşti în municipiile, oraşele şi comunele judeţului Bacău pentru iarna 2019 – 2020 – pdf
  • Situaţie privind contractele de deszăpezire a drumurilor naţionale, respectiv a drumurilor judeţene şi comunale pentru  perioada de iarnă 2019 – 2020 aici
  • situaţia pe localităţi a contractelor de deszăpezire la data de 15.01.2019 aici
  • situaţia pe localităţi a contractelor de deszăpezire // 2017 – 2018 – aici
(* situaţia este provizorie şi va fi actualizată pe măsură ce se vor încheia şi alte contracte)
  • situaţie pe localităţi a contractelor de deszăpezire // 2016 – 2017 – aici
  • situatie pe localitati a contractelor de deszapezire // 2015 – 2016 – aici
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.