Ordinele prefectului

  • Ordinul prefectului nr. 335 / 15.11.2023 PDF privind organizarea unui sediu secundar de lucru al Serviciului public comunitar  Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău
  • Ordinul prefectului nr. 317 / 08.09.2022 PDF privind aprobarea Planului județean de măsuri – aici , pentru implementarea campaniei de conștientizare a efectelor nocive ale consumului de droguri: DROGURILE – DRUM CU SENS  UNIC, pentru perioada septembrie 2022 – iunie 2023
  • Ordinul prefectului nr. 19 / 14.01.2022 privind programul de lucru cu publicul la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bacău AICI
  • Ordinul prefectului nr. 20 / 14.01.2022 privind desfăşurarea on-line, prin corespondenţă/ curierat a activităţii de audienţe, relaţii cu publicul, registratură generală şi de apostilare a actelor oficiale administrative la Instituţia Prefectului – judeţul Bacău, începând cu data de 17 ianuarie 2022, pe perioada stării de alertă, în scopul prevenirii transmiterii virusului SARS CoV-2 AICI
  • Ordinul Prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local pentru unitati administrativ teritoriale din județul Bacău – aici
  • Ordinul prefectului nr. 493 / 19.11.2020 PDF privind reactualizarea componentei Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi aprobarea Regulamentului privind organizarea atribuţiile şi funcţionarea Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Bacău.
  • Ordinul prefectului nr. 494 / 20.11.2020 PDF privind reactualizarea „Comisiei de constatare și estimare a pagubelor și efectelor generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente ia construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă și alunecări de teren – în localități ale județului Bacău