Ordinele prefectului

  • Ordinul Prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local pentru unitati administrativ teritoriale din județul Bacău – aici

  • Ordinul prefectului nr. 493 / 19.11.2020 PDF privind reactualizarea componentei Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi aprobarea Regulamentului privind organizarea atribuţiile şi funcţionarea Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Bacău.
  • Ordinul prefectului nr. 494 / 20.11.2020 PDF privind reactualizarea „Comisiei de constatare și estimare a pagubelor și efectelor generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente ia construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă și alunecări de teren – în localități ale județului Bacău