Protecţia datelor cu caracter personal – GDPR

Responsabilii desemnaţi la nivelul Instituției Prefectului – Județul Bacău cu protecția datelor cu caracter personal sunt:
Vasilică ONISEI – Consilier asistent, Serviciul Strategii şi Programe
Adresă de e-mail: social@prefecturabacau.ro, tel: 0234 581 904, 034 29046, fax: 0234 545 006


Alin Ovidiu GENES – Şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor
Adresă de e-mail: permise@prefecturabacau.ro, tel: 0234 552 568, fax: 0234 206 350


Silviu Florin MATEEŞ – ofiţer specialist informatică, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor Simple
Adresă de e-mail: pasapoarte@prefecturabacau.ro, tel: 0234 552 569, fax: 0234 206 361


  1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Bacău este disponibil aici.
  2. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
  3. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
  4. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici.
  5. Nota de informare liste președinți și locțiitori este disponibilă aici.

PRIN COMPLETAREA  ŞI SEMNAREA FORMULARELOR TIPIZATE DE CERERE, SOLICITANTUL IŞI DĂ ACORDUL CU PRIVIRE LA COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
  2. Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare este disponibilă aici.
  3. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
  4. Cererea pentru exercitarea dreptului de restrictie prelucrare aici.
  5. Cererea pentru exercitarea dreptului de stergere aici.

Link-uri utile:
1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP): www.dataprotection.ro
2. Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD): www.edps.europa.eu
3. Comitetul European pentru Protecţia Datelor: www.edpb.europa.eu
4. Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en