Cod etic/ deontologic/ de conduită

Cod etic/ deontologic/ de conduită

Linia verde anticorupţie a M.A.I. are două componente:

– un telefon direct – 0800.806.806

– o căsuţă vocală care preia solicitarea venită din Call Center  – În cazul în care linia telefonică este ocupată.

Programul de lucru este permanent.

Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

  • Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
  • Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – județul Bacău pot fi consultate aici.

Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – județul Bacău pot fi vizualizate aici.

Raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici pentru anul 2022 la nivelul Instituției Prefectului – județul Bacău poate fi consultat aici.

Raportul privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual pentru anul 2022 la nivelul Instituției Prefectului – județul Bacău poate fi consultat aici.

Sari la conținut