Buget

  • bugetul instituţiei prefectului pentru anul

2014

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative:
2019
I II III IV  V VI VII VIII IX X XI XII
2018
I II III IV  V VI VII VIII IX X XI XII
2016
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

  • transparenta veniturilor salariale – aici
  • lunile ianuarie – dec 2015 – pdf
  • Modificari ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la lnstitutia Prefectului Judetul Bacau – pdf