Rapoarte

  • Raport referitor la organizarea și desfășurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă in anul
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la Instituţia Prefectului jud. Bacău

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  • Raport anual privind transparenţa decizională la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău potrivit Legii nr.  52/2003:
    2016 2017
  • Raport de activitate al Instituţiei Prefectului – jud. Bacău pe anul:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022