Colegiul prefectural

 • Ordinea de zi şi materialele ședinței Colegiului prefectural al judeţului Bacău din data de 28.08.2019, ora 11.00 (aici)
 • Ordinea de zi şi materialele ședinței Colegiului prefectural al judeţului Bacău din data de 31.07.2019, ora 11.00 (aici)
 • Ordinea de zi şi materialele ședinței Colegiului prefectural al judeţului Bacău din data de 27.06.2019, ora 11.00 (aici)
 • Ordinea de zi şi materialele ședinței Colegiului prefectural al judeţului Bacău din data de 18.04.2019, ora 11.00 (aici)
 • Ordinea de zi şi materialele ședinței Colegiului prefectural al judeţului Bacău din data de 28.03.2019, ora 11.00 (aici)
 • Ordinea de zi şi materialele ședinței Colegiului prefectural al judeţului Bacău din data de 28.02.2019, ora 11.00 (aici) // PROIECT HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2019, pentru realizarea în judeţul Bacău  a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018 – 2020 (aici)
 • Ordinea de zi şi materialele ședinței Colegiului prefectural al județului Bacău din data de 29.01.2019, ora 11.00 (aici)
 • Ordinea de zi şi materialele ședinței Colegiului prefectural al județului Bacău din data de 23.10.2018, ora 11.00 (aici)
 • Ordinea de zi a ședinței Colegiului prefectural al județului Bacău din data de 27.09.2018, ora 11.00 (aici) și materialele aferente pot fi descărcate de aici si aici.
 • Ordinea de zi a ședinței Colegiului prefectural al județului Bacău din data de 29.08.2018, ora 11.00 (aici) și materialele aferente pot fi descărcate de aici.
 • Ordinea de zi a ședinței Colegiului prefectural al județului Bacău din data de 25.07.2018, ora 11.00 și materialele aferente pot fi descărcate de aici.

Colegiul prefectural funcţionează în temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată.

Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

Atribuţiile Colegiului Prefectural sunt specificate în Capitolul III din Hotărârea 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

La nivelul judeţului Bacău s-a aprobat regulamentul colegiului prefectural prin Ordinul Prefectului nr. 162/2006.

Componenta Colegiului Prefectural a fost actualizata prin Ordinul Prefectului nr. 259 / 06 aug 2019 – aici

Persoană de contact: Elena VOLCESCU, Sef serviciu Strategii si Programe (cam.36 telefon 0234.581.904)