Fără categorie

Măsuri pentru asigurarea funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău și operaționalizarea Spitalului „Sfânta Maria” Bacău pentru gestionarea mai eficientă a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid 19

          În ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău din 18 octombrie 2021, condusă de subprefectul cu atribuţii de prefect, doamna Tudoriţa Lungu, s-a hotărât ca, în termen de 48 de ore, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bacău să încheie un protocol de asociere, în vederea efectuării lucrărilor pentru operaționalizarea în regim de urgență a parterului Spitalului „Sfânta Maria” Bacău, pentru asigurarea funcționării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău.

         În vederea gestionării eficiente a situației create de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2, hotărârea C.J.S.U. Bacău mai prevede ca, după operaționalizarea spațiului de la parterul Spitalului „Sfânta Maria” Bacău, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bacău să efectueze în termenul cel mai scurt demersuri pentru finalizarea lucrărilor la etajele 1, 2 și 3 ale Spitalului „Sfânta Maria” Bacău.

Totodată, în baza protocolului încheiat conform Hotărârii Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență Bacău nr. 10 din 31.03.2020, în vederea utilizării la capacitate maximă a spațiilor existente la etajele 4 și 5 ale Spitalului „Sfânta Maria” Bacău, se vor procura în regim de urgență toate echipamentele necesare precum și cele pentru asigurarea suplimentării oxigenului și capacității de stocare.

         În cadrul ședinței, au fost analizate prevederile Ordinului Comandantului Acțiunii nr. 9490 din 04.10.2021, privind instituirea unor măsuri suplimentare la niveul unităților sanitare publice cu paturi pentru combaterea pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 și prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.

         Fiind necesare mai multe cadre medicale pentru tratamentul pacienților suspeți/confirmați COVID-19, C.J.S.U. a hotărât ca Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău și managerii spitalelor din județul Bacău să indentifice resurse umane care nu se adresează urgențelor medico-chirurgicale și afecțiunilor oncologice. De asemenea, Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii, va înainta unităților spitalicești propuneri referitoare la creșterea capacității de internare la nivelul spitalelor din județul Bacău.

Măsurile sunt cuprinse în Hotărârea C.J.S.U. nr. 112 ce poate fi vizualizată accesând link-ul: https://bc.predectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/

Noi constatări privind rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile în judeţul Bacău

 

Duminică, 26 septembrie 2021, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău (C.J.S.U. Bacău), în sistem audio-conferinţă, condusă de subprefectul cu atribuţii de prefect, Tudoriţa Lungu, în care a fost analizată situaţia privind incidenţa cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localităţile din judeţul Bacău.

În urma reevaluării şi analizei cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori, prin Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 99 din 26.09.2021, se constată încadrarea Unităţilor Administrativ Teritoriale în limitele incidenţei cumulate la 14 zile astfel:

 • în localităţile Cașin, Hemeiuș, Letea Veche, Solonț, Măgura, Traian, Moinești, se aplică măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09.09.2021, corespunzătoare cazurilor în care se constată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 2 şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. Situaţia în aceste localități va fi reevaluată la data de 10.10.2021;
 • în municipiul Bacau şi localitatea Plopana  se aplică măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09.09.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzătoare cazurilor în care se constată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori. Situaţia în aceste localități va fi reevaluată la data de 10.10.2021.

Măsurile se aplică de luni, 27 septembrie 2021, ora 00.00.

Hotărârile C.J.S.U. Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, accesând link-ul: https://bc.predectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/

 

Comunicat – Restricții impuse în 8 localități din județul Bacău cu rata de incidență de peste 3 la 1000 de locuitori

Restricții impuse în 8 localități din județul Bacău cu rata de incidență de peste 3 la 1000 de locuitori

Având în vedere că rata de incidență cumulată pe ultimele 14 zile a depășit 3 la 1000 de locuitori în opt localități din județul Bacău, conform HGR 932/2021, privind privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, se impune respectarea de noi măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Localitățile în care rata de incidență cumulată pe ultimele 14 zile a depășit 3 la 1000 de locuitori sunt: Strugari, Parava, Filipeni, Buciumi, Luizi-Călugăra, Podu Turcului, Plopana și Bacău.

Noile măsurile privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se vor aplica pentru municipiul Bacău și comuna Plopana imediat ce va fi pubicată hotărârea C.J.S.U. Bacău, ce urmează să fie adoptată în cadrul ședinței din data de 26 septembrie 2021.

Măsurile care se aplică în localitățile în care rata de incidență cumulată pe ultimele 14 zile este cuprinsă între 3 și 6 la 1000 de locuitori sunt:

 • în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;
 • se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de maximum 200 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de personae. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, şi cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;

c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2;

 • activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-2,00 şi doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-2,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în interiorul centrelor comerciale este permisă numai în zonele de consum delimitate faţă de restul spaţiului public şi amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate şi amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii închise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-24,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-2,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Au fost impuse măsuri specifice ca urmare a confirmării a noi cazuri de pestă porcină africană la porc mistreț în zone din fondurile cinegetice Oituz, Itești și Pralea

Miercuri, 21 aprilie, 2021, de la ora 14.00,  s-a desfășurat, în sistem audioconferință, o nouă ședință a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor, condusă de prefectul județului, Leonard Ioan Bulai.

În cadrul ședinței au fost analizate și aprobate  planuri de măsuri ce se aplică în zonele afectate datorită confirmării prezenței virusului pestei porcine africane la probele provenite de la porci mistreți morți pe raza fondului cinegetic  Oituz, gestionat de Ocolul Silvic Privat Oituz și  pe raza fondului cinegetic  Itești și Pralea, gestionate de  către Direcția Silvică Bacău.

Întrucât zonele afectate se suprapun peste ariile stabilite ca urmare a cazurilor depistate anterior, se vor menține restricțiile impuse prin programele deja stabilite și aplicate până acum, prelungindu-se doar perioada de aplicare a acestora raportată la data aprobării.

Măsurile stabilite prin hotărâre a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău se pun în aplicare de către instituțiile reponsabile membre ale ULD din CLCB Bacău și unităților administrative teritoriale: Oituz, Slănic Moldova, Pârgărești, Bogdănești, Cașin, Mănăstirea Cașin, Filipești, Hemeiuș, Săucești, Racova, Blăgești, Gîrleni, Itești, Berești Bistrița, Mărgineni, Buhuși, Dămienești, Negri, Prăjești, municipiul Onești, Buciumi, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești, Orbeni, Mănăstirea Cașin, Gura Văii, Bogdănești, Cașin, Valea Seacă.

De asemenea, deoarece zonele de restricții stabilite urmare a existenței cazurilor de PPA la mistreți cuprind și localități din județul Covasna, Vrancea și Neamț, au fost notificate autoritățile din aceste județe pentru aplicarea măsurilor specifice aprobate.

 

Noi planuri de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane

Miercuri, 14 aprilie, 2021, de la ora 14.30,  s-a desfășurat, în sistem audioconferință, o nouă ședință a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor, condusă de prefectul județului, Leonard Ioan Bulai.

În cadrul ședinței au fost analizate și aprobate  planuri de măsuri ce se aplică în zonele afectate datorită confirmării prezenței virusului pestei porcine africane la probele provenite de la un mistreț vânat pe raza fondului cinegetic 56 – Stănișești, gestionat de către Direcția Silvică Bacău, un mistreț vânat pe raza fondului cinegetic 36 – Faraoani, gestionat de S.V.P.S. Bacău, precum și prezența  virusului pestei porcine africane la mistreții de pe fondul cinegetic 39 – Itești, gestionat de Direcția Silvică Bacău.

Întrucât zonele afectate se suprapun peste ariile stabilite ca urmare a cazurilor depistate anterior, se vor menține restricțiile impuse prin programele deja stabilite și applicate până acum, prelungindu-se doar perioada de aplicare a acestora raportată la data aprobării.

De asemenea, deoarece zonele de restricții stabilite urmare a existenței cazurilor de PPA la mistreți cuprind și localități din județul Vrancea, Vaslui și Neamț, au fost notificate autoritățile din aceste județe pentru aplicarea măsurilor specifice aprobate.

Noi acțiuni în județul Bacău privind aplicarea prevederilor H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023

A fost emis Ordinul Prefectului nr.48/15.02.2021 privind actualizarea componenței Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

Oficiul Fitosanitar Bacău a efectuate două controale la SC Asociația Pomicolă Itești SRL, ambele vizând controlul capacităților de depozitare (stocul de mere din cele 3 soiuri, respectiv Jonathan, Golden și Starkrimson, fiind la ultimul control de 447 to).

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bacău a eliberat în luna martie a.c. 6 certificate de conformitate pentru măr, în vederea distribuirii în școli.

Direcția de Sănătate Publică Bacău a efectuat, în luna martie, un număr de 9 controale în cadrul instituțiilor de învățământ, fiind constatată o singură deficiență, pentru care a fost acordat un termen de remediere și a fost aplicată o sancțiune conform O.G. nr.2/2001.

Miercuri, 17 februarie a.c., s-a desfăşurat şedinţa Comisiei județene de aplicare a Programului pentru școli în cadrul căreia s-a discutat încheierea contractelor subsecvente de furnizare, transport și distribuție mere, lapte, produse lactate și produse de panificație pentru preșcolarii și pentru elevii din învățământul primar din județul Bacău

Miercuri, 17.02.2021, s-a desfășurat ședința Comisiei Județene pentru aplicarea prevederilor H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, la nivelul județul Bacău.

Subiectul principal abordat a fost cu privire la încheierea contractelor subsecvente de furnizare, transport și distribuție mere, lapte, produse lactate și produse de panificație pentru preșcolarii și pentru elevii din învățământul primar din județul Bacău, în contextul pandemic actual;

Astfel, potrivit Consiliul Județean Bacău, au fost atribuite următoarele contracte subsecvente:

-fructe (mere): SC Asociația Pomicolă Itești S.R.L.;

-lapte (UHT) și produse lactate (iaurt): SC Dorna Lactate S.A.

-produse de panificație (corn și covrigi din făină integrală): Asocierea formată din SC Euronic SRL și SC Dunicec Com S.R.L., SC Fregata Impex SRL și SC Dunicec Com SRL.

Furnizarea produselor în unitățile școlare din județul Bacău a reînceput din data de 1.03.2021.

19 martie – Ziua pașaportului românesc

La data de 19 martie 2021 se împlinesc 109 ani de la promulgarea, în data de 19 martie 1912, prin Înaltul Decret regal numărul 1758, a primei legi moderne care reglementa regimul paşapoartelor, denumită ,,Lege asupra pașapoartelor”.

De-a lungul acestei perioade de timp, au existat numeroase transformări și un interes permanent de a ține acest document într-o evoluție  continuă, în sincron cu vremurile pe care le trăim.

Aceste etape de modernizare au întregit așteptările cetățenilor de a avea un document sigur, eficient, care să le asigure libertatea de călătorie în orice loc din lume.

Obiectivele astfel atinse, se completează cu promovarea transparenței, accesibilitatea, continua îmbunătățire și modernizare a sistemelor  și platformelor  informatice, termenele și  condițiile  rapide de obținere a pașapoartelor, precum și măsurile de debirocratizare.

Programările on-line la care au acces solicitanții de pașapoarte, introducerea sistemului de notificare prin SMS cu privire la expirarea pașaportului, livrarea pașaportului la domiciliu,  își dovedesc eficiența și dezvoltarea gradului de mulțumire în rândul cetățenilor.

Concomitent cu acestea, un rol important l-au avut și  modificările din domeniul legislativ prin care au fost  reduse  termenele  de eliberare a documentelor de călătorie, perioada mai mare stabilită pentru  valabilitatea pașapoartelor simple electronice, precum și materializarea unor proiecte legislative, toate acestea contribuind la reducerea aglomerațiilor de la ghișee și aducerea unui grad de satisfacție ridicat în rândul cetățenilor solicitanți de pașapoarte.

Fiecare activitate a polițiștilor de pașapoarte, este orientată în beneficiul cetățenilor, onorând astfel serviciile cetățenilor la cele mai înalte standarde  de calitate.

La nivelul județului Bacău, de la începutul anului, au fost eliberate 3578 pașapoarte, din care 480 pașapoarte.temporare și 3098 pașapoarte electronice, diferența fiind atât de mare datorită valabilității acestora, cel temporar având valabilitate 12 luni, iar cel electronic, 10 ani la persoanele majore.

Se constată noi scăderi ale ratei de incidenţă cumulată în unele unităţi administrative teritoriale din județul Bacău

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 24 decembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 70 din 10.12.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 1065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

          În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 70 din 10.12.2020, se constată următoarele:

–          a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în 3 localități: Itești, Buhoci, Cașin, care înregistrau cazuri de îmbolnăviri în procent mai mic decât 3/1000 locuitori;

–      a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 3/1000 de

locuitori în Municipiul Bacău și Măgura;

–          se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în localitatea:  Hemeiuș;

          Totodată, se constată rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri, în ultimele 14 zile, mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și în localitățile  Bârsănești, Faraoani, Orbeni, Poduri, Scorțeni.

Pentru localitățile Bacău, Bârsănești, Faraoani, Orbeni, Poduri, Scorțeni, Măgura, dar și Hemeiuș, se mențin, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 1065 din 11.12.2020, potrivit Hotărârii nr. 74 a C.J.S.U. Bacău.

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, precum și lista cu unitățile administrativ-teritoriale evaluate/reevaluate pentru care se impun măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1065/11.12.2020, accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/

Pentru alegerile din 6 decembrie se acordă o atenție sporită măsurilor necesare astfel încât întreaga activitate să se desfășoare în maximă eficiență și în maximă siguranță

La nivelul județului Bacău, pregătirile privind organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 sunt în grafic,  potrivit calendarului stabilit prin hotărâre de guvern.

Toate materialele necesare desfășurării procesului electoral, inclusiv buletinele de vot, sunt pregătite, sunt depuse în siguranță și urmează a fi distribuite președinților Birourilor Electorale ale celor 638 de secții de votare din județ, de către angajații Instituției Prefectului – Județul Bacău, pe trasee deja stabilite și însoțiți de reprezentanți ai structurilor județene de arme, la finalul acestei săptămâni, în preziua alegerilor. Din acel moment, secțiile de votare vor fi sigilate și se va asigura ordinea publică.

Totodată, au fost pregătite și materialele de igienă pentru asigurarea protecției sanitare pentru personalul tehnic, personalul de ordine publică și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Astăzi, 3 decembrie, s-a desfășurat o ședință comună a Biroului Electoral Județean cu Direcția Județeană de Statistică și Instituția Prefectului – Județul Bacău, reprezentată de subprefectul Narcis Jitaru, în care au fost stabilite măsurile necesare în vederea primirii de la președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, la încheierea votării, a proceselor verbale și buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale, potrivit unui circuit stabilit astfel încât întreaga activitate să se desfășoare în maximă eficiență și în maximă siguranță, atât pentru corectitudinea procesului electoral, cât și  pentru protejarea tuturor persoanelor implicate, cu minimizarea riscurilor privind transmiterea virusului SARS-CoV-2.