Fără categorie

Se constată noi scăderi ale ratei de incidenţă cumulată în unele unităţi administrative teritoriale din județul Bacău

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 24 decembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 70 din 10.12.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 1065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

          În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 70 din 10.12.2020, se constată următoarele:

–          a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în 3 localități: Itești, Buhoci, Cașin, care înregistrau cazuri de îmbolnăviri în procent mai mic decât 3/1000 locuitori;

–      a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 3/1000 de

locuitori în Municipiul Bacău și Măgura;

–          se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în localitatea:  Hemeiuș;

          Totodată, se constată rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri, în ultimele 14 zile, mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și în localitățile  Bârsănești, Faraoani, Orbeni, Poduri, Scorțeni.

Pentru localitățile Bacău, Bârsănești, Faraoani, Orbeni, Poduri, Scorțeni, Măgura, dar și Hemeiuș, se mențin, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 1065 din 11.12.2020, potrivit Hotărârii nr. 74 a C.J.S.U. Bacău.

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, precum și lista cu unitățile administrativ-teritoriale evaluate/reevaluate pentru care se impun măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1065/11.12.2020, accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/

Pentru alegerile din 6 decembrie se acordă o atenție sporită măsurilor necesare astfel încât întreaga activitate să se desfășoare în maximă eficiență și în maximă siguranță

La nivelul județului Bacău, pregătirile privind organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 sunt în grafic,  potrivit calendarului stabilit prin hotărâre de guvern.

Toate materialele necesare desfășurării procesului electoral, inclusiv buletinele de vot, sunt pregătite, sunt depuse în siguranță și urmează a fi distribuite președinților Birourilor Electorale ale celor 638 de secții de votare din județ, de către angajații Instituției Prefectului – Județul Bacău, pe trasee deja stabilite și însoțiți de reprezentanți ai structurilor județene de arme, la finalul acestei săptămâni, în preziua alegerilor. Din acel moment, secțiile de votare vor fi sigilate și se va asigura ordinea publică.

Totodată, au fost pregătite și materialele de igienă pentru asigurarea protecției sanitare pentru personalul tehnic, personalul de ordine publică și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Astăzi, 3 decembrie, s-a desfășurat o ședință comună a Biroului Electoral Județean cu Direcția Județeană de Statistică și Instituția Prefectului – Județul Bacău, reprezentată de subprefectul Narcis Jitaru, în care au fost stabilite măsurile necesare în vederea primirii de la președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, la încheierea votării, a proceselor verbale și buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale, potrivit unui circuit stabilit astfel încât întreaga activitate să se desfășoare în maximă eficiență și în maximă siguranță, atât pentru corectitudinea procesului electoral, cât și  pentru protejarea tuturor persoanelor implicate, cu minimizarea riscurilor privind transmiterea virusului SARS-CoV-2.

Prin adoptarea masurilor stabilite de HG 856/2020, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de H.G. 967 din 12.11.2020, a scazut numarul cazurilor de imbolnaviri in unitatile administrative teritoriale din judetul Bacau

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 16 noiembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 54 din 02.11.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 967 din 12.11.2020  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.
          În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 54 din 02.11.2020, s-au constatat scăderi ale ratei de incidenţă cumulată în unele unităţi administrative teritoriale.
In acest sens:
– a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în unele unități administrativ-teritoriale – Racaciuni, Sanduleni, Caiuti, Filipeni, Orbeni – în care rata incidenței cumulate era cuprinsă între 1,5 și 3/1000 de locuitori, precum si in Luizi Calugara si Vultureni – in care rata incidentei cumulate era mai mare de 3/1000 de locuitori și pentru care s-au aplicat măsurile stabilite în H.G. 856 din 14.10.2020, modificată și completată ulterior.
– se mențin măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12.11.2020, care completeaza H.G. nr.856/ 14.10.2020, pentru localitățile: Moinesti, Comanesti, Casin, respectiv Bogdanesti, întrucât se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (02.11.2020-16.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori.
Totodată, s-a constatat incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (02.11.2020-16.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pentru unitățile administrativ-teritoriale:   Colonești; Filipești; Oituz; Livezi; Buciumi; Podu Turcului, respectiv  mai mare de 3/1000 de locuitori pentru  Margineni si Traian.
Acestor unități administrativ-teritoriale li se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12.11.2020, potrivit Hotărârii nr. 60 a C.J.S.U. Bacău.
           Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/.

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 2 noiembrie 2020 a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 2 noiembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

 În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020, potrivit precizărilor din art. 4 alin (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, se mențin măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, pentru Bereşti-Bistrița, întrucât se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (19.10.2020-02.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.

Totodată, s-a constatat incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (19.10.2020-02.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pentru unitățile administrativ-teritoriale  Moinești, Comănești, Răcăciuni, Sănduleni, Cașin, Căiuți, Filipeni, Orbeni, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale Luizi Călugăra, Bogdănești, Vultureni,  cărora li se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020.

În prezent, în 9 unități administrative teritoriale din județul Bacău activitatea de învățământ se desfășoară on-line, potrivit scenariului 3

Joi, 29.10.2020, s-a desfășurat Ședința Extraordinară a C.J.S.U. în sistem audio-conferință în cadrul căreia au fost actualizate și aprobate scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivelul UAT-urilor din județ.

Astfel, prin Hotărârea nr. 51 a C.J.S.U., în 9 unități administrative teritoriale – municipiul Bacău, Buhuși, Bârsănești, Filipești, Itești, Letea Veche, Măgura, Sărata, Săucești, activitatea de învățământ se desfășoară on-line, potrivit scenariului 3.

De asemenea, a fost și reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 44 din 15.10.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

În urma acestei reevaluări, prin Hotărârea nr. 52 a C.J.S.U., se mențin măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, în mod corespunzător, pentru localitățile Onești, Târgu Ocna, Bârsănești, Faraoani, Mărgineni, în care se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și, respectiv, în localitățile Bacău, Filipești, Hemeiuș, Itești, Măgura și Sărata, în care se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 3/1000 de locuitori.

Totodată, s-a constatat incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pentru localitățile Letea Veche și Săucești, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori, pentru orașul Buhuși,  cărora li se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020.

În județul Bacău continuă să se desfășoare ședințele cuprinzând ceremonia de constituire a consiliilor locale

În această perioadă se desfășoară ședințele cuprinzând ceremonia de constituire a consiliilor locale/consiliului județean, cu participarea consilierilor validați în baza rezultatelor obținute la alegerile locale ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020.
Sedințele se vor desfășura în prezența prefectului, subprefecților sau a unui reprezentant al Instituției Prefectului – județul Bacău, desemnat prin ordin al prefectului.
De asemenea, se vor asigura condițiile sanitare și se vor respecta măsurile legale pentru evitarea răspândirii noului coronavirus SARS CoV2.

Față de ședințele desfășurate până acum, joi, 29 octombrie 2020, s-au desfășurat sedințele de constituire a consiliului local la Pârgărești – ora 12.00, Berești-Bistrița și Mănăstirea Cașin – de la ora 14.00, precum și Tg. Trotuș – ora 16.00.

Astăzi, vineri, 30 octombrie 2020, se desfășoară sedințele de constituire a consiliului local la Racova – ora 10.00, Buhuși – ora 12.00, Itești – ora 13.00 și Blăgești – ora 14.00.

Sâmbătă, 31 octombrie 2020, au fost stabilite să se desfășoare sedințele de constituire a consiliului local la Onești – ora 09.00, Slănic Moldova  – de la ora 10.00, Dofteana – ora 11.00, Gârleni – ora 12.00, Tg. Ocna – ora 14.00, Asău – ora 16.30.

Duminică, 01 noiembrie 2020, a fost stabilită să se desfășoare sedința de constituire a consiliului local la Filipești – ora 10.00.

Urmează a fi stabilite și celelalte ședințe pentru finalizarea constituirii consiliilor locale în toate cele 93 de unități administrativ –teritoriale.

În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău de astăzi, 13 octombrie 2020, au fost actualizate scenariile după care se vor desfășura cursurile în învățământul preuniversitar din județul Bacău începând de azi

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău s-a întrunit în ședință astăzi, 13 octombrie, de la ora 15.00.

Urmare a propunerilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Bacău, determinate de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități din județ, avizate de Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean, a fost adoptată Hotărârea nr. 43 prin care au fost actualizate scenariile de funcționare, valabile începând de astăzi,13 octombrie a.c..

Hotărârea nr. 43 a C.J.S.U. Bacău și anexa aferentă poate fi vizualizată accesând https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/.

Totodată, documentele sunt postate și pe paginile de internet ale Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Școlar Județean Bacău și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE„ al Județului Bacău.

La nivelul Instituției Prefectului județului Bacău, sunt aproape de final activitățile privind organizarea scrutinului electoral ce se va desfășura în data de 27 septembrie 2020, pentru alegerea autorităților administrației publice locale – „ Îndemn cetățenii județului Bacău să meargă la vot. Fac un apel la responsabilitate, calm și răbdare, pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral.”

          La această dată, sunt aproape de final activitățile privind organizarea scrutinului electoral ce se va desfășura în data de 27 septembrie 2020, pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

          În acest sens, au fost încheiate sesiunile de instruire a președinților, locțiitorilor și operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Bacău, susținute de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău, Serviciul Județean de Statistică, Autoritatea Electorală Permanentă și Direcția Județeană de Telecomunicații, cu sprijinul Instituției Prefectului județului Bacău, precum și simulările generale pentru verificarea funcționării sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, desfășurate de Direcția Județeană de Telecomunicații.

Au fost aduse la cunoștința primarilor și președinților birourilor electorale de circumscripție prevederile Ordinului nr. 140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi aplicate și respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral pentru prevenirea răspândirii infectării cu SARS Cov-2.

          Au fost pregătite toate materialele necesare celor 635 de secții de votare din județul Bacău, care vor fi predate președinților celor 93 de birouri electorale de circumscripție, pe bază de proces verbal, de către reprezentanții Instituției Prefectului județului Bacău, însoțiți de reprezentanți ai structurilor județene ale M.A.I., în preziua alegerilor. Totodată, se vor distribui măști și mănuși de protecție pentru personalul tehnic și pază, respectiv membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Materialele necesare votării sunt sub paza reprezentanților structurilor de arme ale Ministerului Afacerilor Interne de la nivel județean.

În perioada 26 – 28 septembrie 2020, la nivelul Instituției Prefectului județului Bacău este asigurat serviciul de permanență.

          Au fost efectuate demersurile necesare în vederea instituirii măsurilor de pază și ordine publică pentru buna desfășurare a scrutinului electoral din data de 27 septembrie 2020.

Au fost întreprinse măsuri specifice, în vederea primirii materialelor și buletinelor de vot de la președinți, locțiitori și operatori de calculator, după finalizarea scrutinului electoral, fiind stabilit un flux de primire pe bază de programare, pe intervale orare, astfel încât să se desfășoare în mod eficient procesul de predare a materialelor de la secțiile de votare, după finalizarea alegerilor și pentru prevenirea răspândirii infectării cu SARS Cov-2.

Pe site-ul Instituției Prefectului – județului Bacău sunt postate toate informațiile specifice privind legislația și documentele de interes public emise de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău, care vizează organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020. Totodată, sunt postate măsurile necesar a fi respectate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Persoanele interesate pot accesa: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/alegerilocale2020/.

„Este important să ne asigurăm că procesul electoral se va desfășura în cele mai bune condiții de siguranță și protecție pentru toți participanții. Au fost depuse toate eforturile umane, materiale, informaționale și financiare pentru ca cetățenilor să li se asigure buna exercitare a dreptului de vot.

Îndemn cetățenii județului Bacău să meargă la vot. Este un drept recâștigat în decembrie 1989 și este un semn al maturității democratice.  Cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea alegerii. Acum învestim aleșii locali cu autoritate. Și această autoritate capătă greutatea răspunderii prin participarea masivă a cetățenilor la vot.

Fac un apel la responsabilitate, calm și răbdare, pentru a se respecta măsurile de ordine și măsurile de sănătate publică, deopotrivă, necesar a fi aplicate și respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral.”, a declarat prefectul județului Bacău, Sorin Ailenei, în preajma alegerilor locale.

În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din Bacău de astăzi s-au analizat și aprobat noile scenarii în care unitățile de învățământ preuniversitar vor funcționa în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor determinate de virusul SARS CoV-2 începând din 28.09.2020

Prefectul județului Bacău, Sorin Ailenei, a convocat ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență astăzi, 24 septembrie 2020, ce s-a desfășurat cu începere de la ora 14.30, în sistem audio-conferință.

În cadrul ședinței au fost analizate propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Bacău privind scenariile în care se vor desfășura activitățile didactice în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor determinate de virusul SARS CoV-2.

În urma analizelor, au fost aprobate prin Hotărârea nr. 32 noile scenarii în care se vor desfășura activitățile didactice în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, începând din 28 septembrie 2020.

Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 32 poate fi vizualizată accesând pagina oficială de internet a Instituției Prefectului – județul Bacău: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/.

Începând cu data de 17.09.2020, programul de lucru cu publicul la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte se va desfășura de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00

 Având în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României și creșterea accentuată a numărului de persoane infectate cu SARS-Cov2, cu prezența mai multor cazuri confirmate de COVID 19 în cadrul unor structuri de pașapoarte și faptul că, începând cu data de 04.09.2020, activitatea la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte se desfășoară în două schimburi lucrătoare, astfel încât să nu existe suprapuneri de personal, în intervalul orar 06.00 – 22.00, date fiind solicitările on line în creștere ale cetățenilor și prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, prefectul județului Bacău a aprobat prin ordin modificarea programului de lucru cu publicul.

        Astfel, pentru a veni în sprijinul solicitanților de pașapoarte,  programul de lucru cu publicul se va desfășura, începând din 17 septembrie 2020, de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00.