Fără categorie

Au fost impuse măsuri specifice ca urmare a confirmării a noi cazuri de pestă porcină africană la porc mistreț în zone din fondurile cinegetice Oituz, Itești și Pralea

Miercuri, 21 aprilie, 2021, de la ora 14.00,  s-a desfășurat, în sistem audioconferință, o nouă ședință a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor, condusă de prefectul județului, Leonard Ioan Bulai.

În cadrul ședinței au fost analizate și aprobate  planuri de măsuri ce se aplică în zonele afectate datorită confirmării prezenței virusului pestei porcine africane la probele provenite de la porci mistreți morți pe raza fondului cinegetic  Oituz, gestionat de Ocolul Silvic Privat Oituz și  pe raza fondului cinegetic  Itești și Pralea, gestionate de  către Direcția Silvică Bacău.

Întrucât zonele afectate se suprapun peste ariile stabilite ca urmare a cazurilor depistate anterior, se vor menține restricțiile impuse prin programele deja stabilite și aplicate până acum, prelungindu-se doar perioada de aplicare a acestora raportată la data aprobării.

Măsurile stabilite prin hotărâre a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău se pun în aplicare de către instituțiile reponsabile membre ale ULD din CLCB Bacău și unităților administrative teritoriale: Oituz, Slănic Moldova, Pârgărești, Bogdănești, Cașin, Mănăstirea Cașin, Filipești, Hemeiuș, Săucești, Racova, Blăgești, Gîrleni, Itești, Berești Bistrița, Mărgineni, Buhuși, Dămienești, Negri, Prăjești, municipiul Onești, Buciumi, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești, Orbeni, Mănăstirea Cașin, Gura Văii, Bogdănești, Cașin, Valea Seacă.

De asemenea, deoarece zonele de restricții stabilite urmare a existenței cazurilor de PPA la mistreți cuprind și localități din județul Covasna, Vrancea și Neamț, au fost notificate autoritățile din aceste județe pentru aplicarea măsurilor specifice aprobate.

 

Noi planuri de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane

Miercuri, 14 aprilie, 2021, de la ora 14.30,  s-a desfășurat, în sistem audioconferință, o nouă ședință a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor, condusă de prefectul județului, Leonard Ioan Bulai.

În cadrul ședinței au fost analizate și aprobate  planuri de măsuri ce se aplică în zonele afectate datorită confirmării prezenței virusului pestei porcine africane la probele provenite de la un mistreț vânat pe raza fondului cinegetic 56 – Stănișești, gestionat de către Direcția Silvică Bacău, un mistreț vânat pe raza fondului cinegetic 36 – Faraoani, gestionat de S.V.P.S. Bacău, precum și prezența  virusului pestei porcine africane la mistreții de pe fondul cinegetic 39 – Itești, gestionat de Direcția Silvică Bacău.

Întrucât zonele afectate se suprapun peste ariile stabilite ca urmare a cazurilor depistate anterior, se vor menține restricțiile impuse prin programele deja stabilite și applicate până acum, prelungindu-se doar perioada de aplicare a acestora raportată la data aprobării.

De asemenea, deoarece zonele de restricții stabilite urmare a existenței cazurilor de PPA la mistreți cuprind și localități din județul Vrancea, Vaslui și Neamț, au fost notificate autoritățile din aceste județe pentru aplicarea măsurilor specifice aprobate.

Noi acțiuni în județul Bacău privind aplicarea prevederilor H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023

A fost emis Ordinul Prefectului nr.48/15.02.2021 privind actualizarea componenței Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

Oficiul Fitosanitar Bacău a efectuate două controale la SC Asociația Pomicolă Itești SRL, ambele vizând controlul capacităților de depozitare (stocul de mere din cele 3 soiuri, respectiv Jonathan, Golden și Starkrimson, fiind la ultimul control de 447 to).

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bacău a eliberat în luna martie a.c. 6 certificate de conformitate pentru măr, în vederea distribuirii în școli.

Direcția de Sănătate Publică Bacău a efectuat, în luna martie, un număr de 9 controale în cadrul instituțiilor de învățământ, fiind constatată o singură deficiență, pentru care a fost acordat un termen de remediere și a fost aplicată o sancțiune conform O.G. nr.2/2001.

Miercuri, 17 februarie a.c., s-a desfăşurat şedinţa Comisiei județene de aplicare a Programului pentru școli în cadrul căreia s-a discutat încheierea contractelor subsecvente de furnizare, transport și distribuție mere, lapte, produse lactate și produse de panificație pentru preșcolarii și pentru elevii din învățământul primar din județul Bacău

Miercuri, 17.02.2021, s-a desfășurat ședința Comisiei Județene pentru aplicarea prevederilor H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, la nivelul județul Bacău.

Subiectul principal abordat a fost cu privire la încheierea contractelor subsecvente de furnizare, transport și distribuție mere, lapte, produse lactate și produse de panificație pentru preșcolarii și pentru elevii din învățământul primar din județul Bacău, în contextul pandemic actual;

Astfel, potrivit Consiliul Județean Bacău, au fost atribuite următoarele contracte subsecvente:

-fructe (mere): SC Asociația Pomicolă Itești S.R.L.;

-lapte (UHT) și produse lactate (iaurt): SC Dorna Lactate S.A.

-produse de panificație (corn și covrigi din făină integrală): Asocierea formată din SC Euronic SRL și SC Dunicec Com S.R.L., SC Fregata Impex SRL și SC Dunicec Com SRL.

Furnizarea produselor în unitățile școlare din județul Bacău a reînceput din data de 1.03.2021.

19 martie – Ziua pașaportului românesc

La data de 19 martie 2021 se împlinesc 109 ani de la promulgarea, în data de 19 martie 1912, prin Înaltul Decret regal numărul 1758, a primei legi moderne care reglementa regimul paşapoartelor, denumită ,,Lege asupra pașapoartelor”.

De-a lungul acestei perioade de timp, au existat numeroase transformări și un interes permanent de a ține acest document într-o evoluție  continuă, în sincron cu vremurile pe care le trăim.

Aceste etape de modernizare au întregit așteptările cetățenilor de a avea un document sigur, eficient, care să le asigure libertatea de călătorie în orice loc din lume.

Obiectivele astfel atinse, se completează cu promovarea transparenței, accesibilitatea, continua îmbunătățire și modernizare a sistemelor  și platformelor  informatice, termenele și  condițiile  rapide de obținere a pașapoartelor, precum și măsurile de debirocratizare.

Programările on-line la care au acces solicitanții de pașapoarte, introducerea sistemului de notificare prin SMS cu privire la expirarea pașaportului, livrarea pașaportului la domiciliu,  își dovedesc eficiența și dezvoltarea gradului de mulțumire în rândul cetățenilor.

Concomitent cu acestea, un rol important l-au avut și  modificările din domeniul legislativ prin care au fost  reduse  termenele  de eliberare a documentelor de călătorie, perioada mai mare stabilită pentru  valabilitatea pașapoartelor simple electronice, precum și materializarea unor proiecte legislative, toate acestea contribuind la reducerea aglomerațiilor de la ghișee și aducerea unui grad de satisfacție ridicat în rândul cetățenilor solicitanți de pașapoarte.

Fiecare activitate a polițiștilor de pașapoarte, este orientată în beneficiul cetățenilor, onorând astfel serviciile cetățenilor la cele mai înalte standarde  de calitate.

La nivelul județului Bacău, de la începutul anului, au fost eliberate 3578 pașapoarte, din care 480 pașapoarte.temporare și 3098 pașapoarte electronice, diferența fiind atât de mare datorită valabilității acestora, cel temporar având valabilitate 12 luni, iar cel electronic, 10 ani la persoanele majore.

Se constată noi scăderi ale ratei de incidenţă cumulată în unele unităţi administrative teritoriale din județul Bacău

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 24 decembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 70 din 10.12.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 1065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

          În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 70 din 10.12.2020, se constată următoarele:

–          a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în 3 localități: Itești, Buhoci, Cașin, care înregistrau cazuri de îmbolnăviri în procent mai mic decât 3/1000 locuitori;

–      a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 3/1000 de

locuitori în Municipiul Bacău și Măgura;

–          se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în localitatea:  Hemeiuș;

          Totodată, se constată rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri, în ultimele 14 zile, mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și în localitățile  Bârsănești, Faraoani, Orbeni, Poduri, Scorțeni.

Pentru localitățile Bacău, Bârsănești, Faraoani, Orbeni, Poduri, Scorțeni, Măgura, dar și Hemeiuș, se mențin, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 1065 din 11.12.2020, potrivit Hotărârii nr. 74 a C.J.S.U. Bacău.

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, precum și lista cu unitățile administrativ-teritoriale evaluate/reevaluate pentru care se impun măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1065/11.12.2020, accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/

Pentru alegerile din 6 decembrie se acordă o atenție sporită măsurilor necesare astfel încât întreaga activitate să se desfășoare în maximă eficiență și în maximă siguranță

La nivelul județului Bacău, pregătirile privind organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020 sunt în grafic,  potrivit calendarului stabilit prin hotărâre de guvern.

Toate materialele necesare desfășurării procesului electoral, inclusiv buletinele de vot, sunt pregătite, sunt depuse în siguranță și urmează a fi distribuite președinților Birourilor Electorale ale celor 638 de secții de votare din județ, de către angajații Instituției Prefectului – Județul Bacău, pe trasee deja stabilite și însoțiți de reprezentanți ai structurilor județene de arme, la finalul acestei săptămâni, în preziua alegerilor. Din acel moment, secțiile de votare vor fi sigilate și se va asigura ordinea publică.

Totodată, au fost pregătite și materialele de igienă pentru asigurarea protecției sanitare pentru personalul tehnic, personalul de ordine publică și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Astăzi, 3 decembrie, s-a desfășurat o ședință comună a Biroului Electoral Județean cu Direcția Județeană de Statistică și Instituția Prefectului – Județul Bacău, reprezentată de subprefectul Narcis Jitaru, în care au fost stabilite măsurile necesare în vederea primirii de la președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, la încheierea votării, a proceselor verbale și buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale, potrivit unui circuit stabilit astfel încât întreaga activitate să se desfășoare în maximă eficiență și în maximă siguranță, atât pentru corectitudinea procesului electoral, cât și  pentru protejarea tuturor persoanelor implicate, cu minimizarea riscurilor privind transmiterea virusului SARS-CoV-2.

Prin adoptarea masurilor stabilite de HG 856/2020, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de H.G. 967 din 12.11.2020, a scazut numarul cazurilor de imbolnaviri in unitatile administrative teritoriale din judetul Bacau

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 16 noiembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 54 din 02.11.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 967 din 12.11.2020  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.
          În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 54 din 02.11.2020, s-au constatat scăderi ale ratei de incidenţă cumulată în unele unităţi administrative teritoriale.
In acest sens:
– a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în unele unități administrativ-teritoriale – Racaciuni, Sanduleni, Caiuti, Filipeni, Orbeni – în care rata incidenței cumulate era cuprinsă între 1,5 și 3/1000 de locuitori, precum si in Luizi Calugara si Vultureni – in care rata incidentei cumulate era mai mare de 3/1000 de locuitori și pentru care s-au aplicat măsurile stabilite în H.G. 856 din 14.10.2020, modificată și completată ulterior.
– se mențin măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12.11.2020, care completeaza H.G. nr.856/ 14.10.2020, pentru localitățile: Moinesti, Comanesti, Casin, respectiv Bogdanesti, întrucât se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (02.11.2020-16.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori.
Totodată, s-a constatat incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (02.11.2020-16.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pentru unitățile administrativ-teritoriale:   Colonești; Filipești; Oituz; Livezi; Buciumi; Podu Turcului, respectiv  mai mare de 3/1000 de locuitori pentru  Margineni si Traian.
Acestor unități administrativ-teritoriale li se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12.11.2020, potrivit Hotărârii nr. 60 a C.J.S.U. Bacău.
           Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/.

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 2 noiembrie 2020 a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 2 noiembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

 În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020, potrivit precizărilor din art. 4 alin (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, se mențin măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, pentru Bereşti-Bistrița, întrucât se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (19.10.2020-02.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.

Totodată, s-a constatat incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (19.10.2020-02.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pentru unitățile administrativ-teritoriale  Moinești, Comănești, Răcăciuni, Sănduleni, Cașin, Căiuți, Filipeni, Orbeni, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale Luizi Călugăra, Bogdănești, Vultureni,  cărora li se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020.

În prezent, în 9 unități administrative teritoriale din județul Bacău activitatea de învățământ se desfășoară on-line, potrivit scenariului 3

Joi, 29.10.2020, s-a desfășurat Ședința Extraordinară a C.J.S.U. în sistem audio-conferință în cadrul căreia au fost actualizate și aprobate scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivelul UAT-urilor din județ.

Astfel, prin Hotărârea nr. 51 a C.J.S.U., în 9 unități administrative teritoriale – municipiul Bacău, Buhuși, Bârsănești, Filipești, Itești, Letea Veche, Măgura, Sărata, Săucești, activitatea de învățământ se desfășoară on-line, potrivit scenariului 3.

De asemenea, a fost și reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 44 din 15.10.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

În urma acestei reevaluări, prin Hotărârea nr. 52 a C.J.S.U., se mențin măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, în mod corespunzător, pentru localitățile Onești, Târgu Ocna, Bârsănești, Faraoani, Mărgineni, în care se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și, respectiv, în localitățile Bacău, Filipești, Hemeiuș, Itești, Măgura și Sărata, în care se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 3/1000 de locuitori.

Totodată, s-a constatat incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pentru localitățile Letea Veche și Săucești, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori, pentru orașul Buhuși,  cărora li se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020.