Noi acțiuni în județul Bacău privind aplicarea prevederilor H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023

A fost emis Ordinul Prefectului nr.48/15.02.2021 privind actualizarea componenței Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

Oficiul Fitosanitar Bacău a efectuate două controale la SC Asociația Pomicolă Itești SRL, ambele vizând controlul capacităților de depozitare (stocul de mere din cele 3 soiuri, respectiv Jonathan, Golden și Starkrimson, fiind la ultimul control de 447 to).

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bacău a eliberat în luna martie a.c. 6 certificate de conformitate pentru măr, în vederea distribuirii în școli.

Direcția de Sănătate Publică Bacău a efectuat, în luna martie, un număr de 9 controale în cadrul instituțiilor de învățământ, fiind constatată o singură deficiență, pentru care a fost acordat un termen de remediere și a fost aplicată o sancțiune conform O.G. nr.2/2001.