Au fost impuse măsuri specifice ca urmare a confirmării a noi cazuri de pestă porcină africană la porc mistreț în zone din fondurile cinegetice Oituz, Itești și Pralea

Miercuri, 21 aprilie, 2021, de la ora 14.00,  s-a desfășurat, în sistem audioconferință, o nouă ședință a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor, condusă de prefectul județului, Leonard Ioan Bulai.

În cadrul ședinței au fost analizate și aprobate  planuri de măsuri ce se aplică în zonele afectate datorită confirmării prezenței virusului pestei porcine africane la probele provenite de la porci mistreți morți pe raza fondului cinegetic  Oituz, gestionat de Ocolul Silvic Privat Oituz și  pe raza fondului cinegetic  Itești și Pralea, gestionate de  către Direcția Silvică Bacău.

Întrucât zonele afectate se suprapun peste ariile stabilite ca urmare a cazurilor depistate anterior, se vor menține restricțiile impuse prin programele deja stabilite și aplicate până acum, prelungindu-se doar perioada de aplicare a acestora raportată la data aprobării.

Măsurile stabilite prin hotărâre a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău se pun în aplicare de către instituțiile reponsabile membre ale ULD din CLCB Bacău și unităților administrative teritoriale: Oituz, Slănic Moldova, Pârgărești, Bogdănești, Cașin, Mănăstirea Cașin, Filipești, Hemeiuș, Săucești, Racova, Blăgești, Gîrleni, Itești, Berești Bistrița, Mărgineni, Buhuși, Dămienești, Negri, Prăjești, municipiul Onești, Buciumi, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești, Orbeni, Mănăstirea Cașin, Gura Văii, Bogdănești, Cașin, Valea Seacă.

De asemenea, deoarece zonele de restricții stabilite urmare a existenței cazurilor de PPA la mistreți cuprind și localități din județul Covasna, Vrancea și Neamț, au fost notificate autoritățile din aceste județe pentru aplicarea măsurilor specifice aprobate.