Subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a condus, astăzi, 20 mai a. c., o întâlnire a primarilor bacăuani cu reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – Direcția teritorială Iași și reprezentanți ai DELGAZ GRID referitor la „Extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice”

Subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a condus, astăzi, 20 mai a. c., o întâlnire cu reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – Direcția teritorială Iași, reprezentanti ai DELGAZ GRID, la care au fost convocați primari din județul Bacău, în scopul prezentării prevederilor legislative referitor la „Extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice”.

Au fost prezentate prevederile Legii nr. 123/2013 a energiei electrice și a gazelor natural, precum și ale Ordinului ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților și pentru extinderea rețelelor electrice de distribuție publică”.

Din datele prezentate, este important de subliniat că „operatorul de distribuție concesionar are obligația să asigure finanțarea valorii investiției, după cum urmează:

  1. Itotal în cazul în care Ief este mai mare de 80% din valoarea Itotal a investiției;
  2. Ief în cazul în care Ief se încadrează între 50% și 80% din valoarea Itotal a investiției;
  3. Itotal/2 în cazul în care Ief este mai mică de 50% din valoarea Itotal a investiției”.

De asemenea, ”utilizatorii care au solicitat racordarea la rețea și au prezentat acordul de principiu, sunt obligați să asigure cofinanțarea lucrărilor într-o cotă totală de cel puțin 20% din valoarea care revine în comun autorității publice și utilizatorilor. Contribuția fiecărui utilizator la finanțare se stabilește de operatorul de distribuție în funcție de categoria de consummator, proportional cu puterea maximă simultan absorbită de către acesta”.

Această întâlnire s a desfășurat la inițiativa președintelui Asociației Comunelor din România (A. Co. R.) – filiala Bacău, Valentin Manea, primar al unității administrativ teritoriale Săucești.

Discuțiile au vizat etapele procesului de proiectare, amplasare și construire a rețelelor de electricitate, precum și datele concrete ale investiției, tehnice și financiare, necesare pentru realizarea acestui proiect.

Subprefectul Valentin Ivancea a subliniat importanța implementării proiectului de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice, precum și întreținerea corespunzătoare a celei existente, având în vedere că, în cazul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, predomină defecțiunile la alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

Totodată, a menționat că Instituția Prefectului – județul Bacău va veni în sprijinul ambelor părți, publicând pe pagina oficială a instituției materialele prezentate privind  implementarea proiectului „Extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice”.

Astfel, toți cei interesați pot studia materialul de ședință aici.