Subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a susținut o nouă ședință cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”

Astăzi, 20 februarie 2019, de la ora 10.00, subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a susținut o nouă ședință cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”.

În anul 2013, prin H.G. nr. 620/2013 s-a modificat Anexa nr. 1 la Hotararea de Guvern  nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Bacău ” și a fost  declanșată procedura de expropriere .  In data de 27.01.2014,  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  a  emis decizia de expropriere nr. 73 prin care au fost expropriați  1564 de proprietari de terenuri/case  cu o suprafață de 1.667.499 mp în valoare de cca 7,5 mil lei, astfel că terenurile din tronsonul pentru realizarea Centurii Bacăului sunt în proprietatea statului.

Scopul ședinței de astăzi a fost de a analiza, împreună cu primarii unităților administrativ teritoriale de pe tronsonul expropriat modul de soluționare a problemelor în vederea evitării unor situații generatoare de disconfort pentru cetățeni.

Au fost identificate câteva priorități.

Astfel, primarii unităților administrativ teritoriale din zonă  au obligația să anunțe cetățenii care au deținut terenurile agricole  ce au fost expropriate conform deciziei mai sus amintite să nu mai cultive  în acest an terenurile.

Constructorul trebuie să dispună măsurile necesare astfel încât să nu afecteze drumurile  comunale și agricole ale unităților administrativ-teritoriale,  cât și, potrivit proiectului, să fie permis accesul la proprietățile agricole, după finalizarea construcției variantei ocolitoare.

Unitățile administrativ-teritoriale trebuie să urgenteze întocmirea planurilor parcelare, astfel încât să poată fi identificați toți proprietarii de terenuri  din tronsonul expropriat și actualizată evaluarea imobilelor care vor fi afectate de construcția șoselei de centură, pentru finalizarea documentației în vederea promovării către Guvern a unui proiect de hotărâre pentru modificarea  H.G. nr. 620/2013 .

Subprefectul județului, Valentin Ivancea, a stabilit că, în perioada imediat următoare, vor avea loc întâlniri distincte cu primarii fiecărei unități administrativ teritoriale, împreună cu reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ai firmei care întocmește documentațiile cadastrale, în vederea identificării soluțiilor tehnice punctuale pentru finalizarea planurilor parcelare.