Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea a convocat o nouă ședință cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”

Miercuri , 3 aprilie  2019, de la ora 9.00, subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a susținut o nouă ședință cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”, având ca temă informarea nr.5941/18.03.2019 transmisă către Ministerul Transporturilor  cu problemele identificate.

Ordinea de zi a cuprins următoarele aspecte:

1.Analiza stadiului realizării exproprierilor și despăgubirea cetățenilor proprietari ai imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Varianta de ocolire Bacău’’.

 În conformitate cu informările primite, în data de 26 martie 2019 a fost finalizat  de către CNAIR proiectul de modificare a HG 620/2013 pentru imobilele (locuințe, spații economice și servicii, anexe gospodărești) afectate de construcția variantei ocolitoare Bacău care cuprinde un număr de 22 de poziții, fiind publicat, în vederea consultării, pe site-ul Ministerului Transporturilor http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2381-hg03042019dim și urmând, apoi, circuitul de avizare (Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției). CNAIR a demarat procedura de notificare pentru punerea la dispoziție a imobilelor situate pe coridorul de expropriere (30 de zile calendaristice), urmând ca cetățenii afectați să fie despăgubiți conform prevederilor legale prin plata efectivă. In urma analizării valorilor calculate de evaluator, sumele stabilite sunt în concordanță cu valoarea reală a locuințelor, existând, însă și 4 cazuri unde, datorită construcțiilor din chirpici, valoarea despăgubirii propuse  de  16 mii – 30 mii euro, după caz, nu va permite să se găsească o alternativă viabilă, situație în care soluția identificată ar fi  găsirea unor locuințe sociale. Subprefectul Valentin Ivancea  a propus primarului UAT Letea Veche   ca, în perioada imediat următoare, să fie desfășurate anchete sociale astfel încât să poată fi determinat numărul exact de proprietari care au nevoie  de ajutor  cât și transmiterea către  CNAIR a unei solicitări  pentru asigurarea spațiului de locuit acestor persoane, potrivit prevederilor art.29 alin (2) din Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.

Primarul UAT Letea Veche a solicitat sprijin   pentru   modificarea proiectului variantei de ocolire Bacău în sensul construirii unui pasaj de supratraversare a DS 1103, în vederea evitării izolării unei zone cu cca 10  locuințe.

Subprefectul Valentin Ivancea a stabilit să fie înaintat memoriul  întocmit de UAT Letea Veche la Ministerul Transporturilor și solicitarea grupului de suport, pentru identificarea unei soluții tehnice referitoare la drumul de acces,   astfel încât să nu fie afectată populația din zonă.

2.Analiza stadiului desfășurării cercetării arheologice pe traseul Variantei de ocolire Bacău.

Cu privire la desfășurarea cercetării arheologice pe traseul Varianta Ocolitoare, a fost semnat contractul privind lucrările de cercetare arheologică nr 781/25 martie 2019 și, ca urmare, s-a dat ordin de începere a lucrărilor. Sunt identificate 7 situri arheologice, 3 sunt finalizate și se lucrează la 4 situri. Termen de finalizare a cercetării arheologice: 1 septembrie 2019. S-a solicitat atât suplimentarea echipei de lucru pe șantier, cât și asigurarea logistică CNAIR în vederea asigurării de utilaje și forță de muncă necalificată, în așa fel încât termenele de execuție să se micșoreze. Lucrările de cercetare arheologică nu încetinesc desfășurarea lucrărilor privin execuția Variantei Ocolitoare.

  3.Analizarea  situației privind  scoaterea  terenului în suprafață de 7874 mp-  zona Itesti-  din fondul forestier   și predarea  terenului către CNAIR .

Există decizia de scoatere  a terenului din  fondul forestier, urmând ca în următoarele 2 zile să se deplaseze în teren reprezentanții Garzii forestiere și ai Romsilva Bacău , în vederea întocmirii procesului verbal de predare. Romsilva Bacău va efectua lucrările de defrișare a terenului și apoi va preda terenul expropriatorului.

4.Analiza sesizării S.C. POMALTOI S.R.L. Bacău, referitoare la închiderea canalului de

irigare a pepinierei pentru producerea materialului săditor, situată între localitățile Letea Veche și Radomirești, ca urmare a începerii construcției Variantei de ocolire Bacău.

Referitor la sesizare, s-a identificat o soluție cu constructorul pentru a asigura cantitatea de apă necesară în mod provizoriu pentru irigații, până la definitivarea realizării  unei soluții tehnice convenite între constructor și beneficiar.

Următoarea convocare pe grupul de lucru se va face în funcție de eventualele problematici apărute în desfășurarea activităților referitoare la implementarea proiectului.