Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea a convocat o nouă ședință cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”

Miercuri, 17 aprilie  2019, de la ora 11.00, subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a susținut o nouă ședință cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”.

Ordinea de zi a cuprins analiza stadiului realizării exproprierilor și despăgubirea cetățenilor proprietari ai imobilelor proprietate privată din cadrul U.A.T. – urilor Sărata, Letea Veche, Nicolae Bălcescu, și Itești, situate pe cordidorul de expropriere a obiectivului de utilitate publică „Construcția variantei de ocolire Bacău”, precum și solicitarea S.C. Hidroelectrica S.A. referitoare la lucrarile executate in zona digului de protecție sat Siret, din cadrul AHE Galbeni.

Astfel, discuțiile purtate au reliefat că proiectul de hotărâre de guvern de modificare a HG nr. 620/2013 pentru imobile reprezentând construcții este în procedură de aprobare, în prezent fiind la Ministerul Finanțelor Publice pentru avizare.

Totodată, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași lucrează, în prezent, la un proiect de hotărâre de guvern de modificare a HG nr. 620/2013 pentru cca 500 de imobile reprezentând terenuri pentru care sunt întocmite documentațiile cadastrale. Mai sunt întocmite planurile parcelare pentru proprietarii care nu se cunosc, urmând ca aceștia să fie identificați cu sprijinul unităților administrativ-teritoriale în vederea comunicării  ofertelor de despăgubire.

Primarul unității administrativ teritoriale Letea Veche a ridicat în ședință o problemă identificată privind conducta de alimentare cu apă a satelor Holt și Radomirești, care necesită relocare.

În acest sens, s-a stabilit ca, în perioada imediat următoare, să se întocmească documentația pentru a fi înaintată către CNAIR pentru degajarea unei solutii viabile .

În ceea ce privește solicitarea făcută de SC Hidroelectrica SA referitoare la lucrările executate în zona digului de protecție sat al râului Siret, din cadrul AHE Galbeni, executate de Asocierea SC Spedition UMB SRL-S.C. Tehnostrade SRL, pentru realizarea Pasajului peste râul Bistrita la km 3+126, au fost prezentați  pașii procedurali și acțiunile convenite, în ședința comună din 26 martie 2019, de către SC Hidroelectrica SA, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA) și Asocierea SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL.

Astfel, a fost realizat, proiectul tehnic aferent intersecției pasajului rutier cu construcțiile aferente amenajării din zona Galbeni, precum și calculul remuu (nivelul apei în mișcare permanentă gradual variată) pentru determinarea nivelelor în zona Galbeni. De asemenea, a fost realizat un contract cu  Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice (ISPH SA) în vederea realizării lucrărilor de proiectare și expertiză,precum si un plan de intervenție în caz de viituri, înaintat către SC Hidroelectrica SA.

In concluzie, punctul de vedere emis de ISPH (proiectant initial al digurilor de protectie de pe râul Bistrița) asupra soluției tehnice propuse este acceptabil, cu respectarea profilului și functionalității inițiale. Astfel, impactul lucrărilor provizorii și de organizare de șantier (traversarea lucrărilor de retenție) este acceptabilă.

De asemeni, în conformitate cu soluția tehnică de racordare la Digurile de REMUU ale AHE Galbeni pe râul Bistrița – Calcule REMUU se concluzioneaza faptul că realizarea Podului în această zonă nu va ridica nivelurile maxime față de situația actuală și nu afectează lucrările de retenție existente.