Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea a susținut o ședință cu membrii Grupului de suport tehnic de monitorizare a stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor necesare depunerii /implementării în timp util a proiectelor finanțate din fonduri europene/guvernamentale

Astăzi, 23 aprilie 2019, de la ora 11.00, la sala mare a Palatului administrativ Bacău, subprefectul județului, Valentin Ivancea, a condus o ședință de lucru a Grupului  de suport tehnic  de monitorizare a stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor  necesare depunerii /implementării  în timp util a proiectelor finanțate din fonduri europene/guvernamentale, constituit prin Ordinul Prefectului județului Bacău nr.326/2017, care s-a întrunit la solicitarea  Filialei județene Bacău  a Asociației Comunelor din România, având următoarea ordine de zi :

  1. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, precum și a procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor și etapele premergătoare obținerii avizelor de gospodărire a apelor, avizelor de securitate la incendiu respectiv avize de protecție civilă;
  2. Probleme întâmpinate de membrii Asociației Comunelor din România –Filiala Bacău pentru obținerea avizelor necesare implementării proiectelor.

Scopul ședinței a fost de a se identifica soluții, împreună cu reprezentanții unităților  avizatoare, pentru reducerea termenelor  de soluţionare  a solicitărilor de emitere a avizelor/acordurilor, în situaţiile în care legislaţia în vigoare prevede termene maxime de rezolvare.

Grupul de lucru constituit are și rolul de a coaliza factorii responsabili, astfel încât să se creeze un flux funcțional, eficient, la nivelul județului Bacău, pentru soluţionarea cu celeritate a eliberării avizelor/acordurilor și finalizarea documentațiilor pentru implementarea proiectelor.

Au fost analizate  3 aspecte semnalate de membrii ACOR –Filiala Bacău: reducerea perioadei de obţinere a avizelor/acordurilor, solicitarea unor avize/acorduri, care nu sunt  necesare, conform prevederilor legale,  în toate proiectele  cât și monitorizarea de către Instituția Prefectului județ Bacău a depunerii proiectelor cât și a  încadrării în termen privind  eliberarea  acordurilor/avizelor.

Pentru emiterea într-un termen cât mai scurt a avizelor/acordurilor au fost formulate următoarele recomandări: pe de o parte, primarii, consultanții/proiectanții să consulte unitățile avizatoare înainte de depunerea cererii de finanțare și, pe de altă parte, unitățile avizatoare să emită unele proceduri interne care să țină cont de emiterea avizelor/acordurilor într-un termen cât mai scurt posibil,  în așa fel încât să se identifice eventualele blocaje.

Procedurile simplificate  emise în cadrul Grupului de lucru  cu consultarea specialiștilor din unitățile avizatoare, vor fi publicate pe site-ul Instituției Prefectului – județul Bacău, pentru consultare.