Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, a condus ședința lunară a Colegiului Prefectural

Astăzi, 29 ianuarie 2019, de la ora 11.00, subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, a condus ședința lunară a Colegiului Prefectural, care s-a desfășurat la sala mare a Palatului Administrativ.

În cadrul ședinței, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă, domnul Petrea Dan Cristian, a prezentat o documentație de informare privind „măsuri active de combatere a muncii nedeclarate în anul 2018”. De asemenea, a fost prezentat Calendarul orientativ al ședințelor Colegiului Prefectural pe anul 2019 de către doamna Elena Volcescu, șef serviciu „Strategii și Programe” din cadrul Instituției Prefectului – județul Bacău, care a fost aprobat prin hotărâre.

Materialele de ședință pot fi studiate accesând link-ul:

https://bc.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/ORDINE-DE-ZI-IANUARIE-2019.pdf

Subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, a precizat că, în anul 2018, au fost efectuate misiuni de verificare, îndrumare și control la nivelul serviciilor publice deconcentrate, cu accent pe acțiunea de îndrumare, urmând ca, acolo unde au fost identificate disfuncționalități, acestea să fie remediate în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, a adus în atenție faptul că, în acest an, în conformiatte cu directivele europene, se vor desfășura acțiuni de verificare și control privind, în special, gestionarea apelor uzate și modul de funcționare a stațiilor de epurare și tratare. În acest sens, a mulțumit șefilor serviciilor publice deconcentrate pentru că au dat curs solicitărilor Instituției Prefectului în vederea constituirii comisiilor mixte ce vor efectua aceste acțiuni.