Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău

Astăzi, 29 ianuarie 2019, de la ora 12.00, la sala mare a Palatului Administrativ, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău, condusă de vicepreședintele comitetului, domnul Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacău.

În deschidere, vicepreședintele CJSU Bacău, domnul Sorin Brașoveanu a precizat că, la solicitarea unităților administrativ-teritoriale Bacău și Letea Veche, a fost convocat Comitetul județean în ședință extraordinară cu scopul realizării unei analize detaliate a situației create la nivelul județului Bacău prin suspendarea, din data de 25 ianuarie 2019, a serviciilor de salubritate de către operatorul S.C. ECOSUD S.A. București.

Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea a precizat că „se creează locuitorilor județului Bacău o stare nu doar de disconfort ci și de dezvoltare a unor boli. În Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se impun măsuri care să deblocheze situația, să înlăture pericolul  situației de urgență. Scopul ședințe este de a găsi și aplica măsuri pentru corectarea acestei situații. Această ședință trebuie să se finalizeze cu documente care să producă efecte, Este necesar să aveți în vedere cetățeanul expus riscurilor de îmbolnăvire”.

În acest sens, a solicitat ca hotărârile adoptate să se încadreze în legislația specifică a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în special Ordonanţă de Urgenţă nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă și Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare.

La final, s-a stabilit că se va transmite către S.C. ECO SUD S.A. o  somație referitoare la deblocarea accesului la instalația de transfer și depozitare pentru unitățile administrativ teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS, care nu înregistrează datorii către asociație. De asemenea, urmează a fi convocați de urgență operatorii S.C. ROMPREST S.A. și S.C. ECO SUD S.A. în vederea asumării unei soluții legale de deblocare a situației în scopul asigurării continuității prestării serviciilor de salubritate în județul Bacău, conform prevederilor legale în vigoare.  Până la reluarea activității în parametri normali de operare a celulei 2, pentru evitarea riscului de îmbolnăvire a populației, se va efectua depozitarea, temporară, prin intermediul operatorului de colectare și transport, în celula 1, proprietatea municipiului Bacău. Totodată, la nivelul ADIS, se va stabili  un plan de măsuri privind conformarea tuturor membrilor ADIS la normele contractuale ale contractului de delegare, precum și la actele subsecvente ale acestuia, asumate unanim recunoscute prin participarea, execuția și asumarea de către consiliile locale ale UAT urilor membre.