Prefectul și subprefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea s-au întâlnit, astăzi, 14 noiembrie 2018, cu reprezentanți ai Ministerului Apelor și Pădurilor

Prefectul și subprefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea au primit, astăzi, 14 noiembrie 2018, reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor ce desfășoară în județ o acțiune de control privind  starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

Activitatea se va desfășura în perioada 14-16 noiembrie 2018 și constă în verificarea lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă cu evidențierea punctelor critice de pe cursurile de apă, inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale, precum și verificarea la nivelul consiliului județean și al unităților administrativ-teritoriale a stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean și local.

Discuțiile purtate au fost și cu privire la pagubele materiale semnificative, inclusiv la construcții hidrotehnice, produse de inundații în vara acestui an, proiectele de lucrări de refacere a infrastructurii afectate ce sunt în derulare deja, ori sunt în curs de aprobare și finanțare, în special în zonele bazinelor hidrografice ale râurilor Trotuș,  Siret, Bistrița (Trebeș, Negel, Limpedea).

La întâlnire au fost prezenți reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău, ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență
„Mr. Constantin Ene” și Hidroelectrica – SH Bistrița.