Prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a discutat cu directorii unităţilor de învăţământ din Bacău şi inspectorul şcolar general problemele actuale cu care se confruntă şi soluţiile pentru dezvoltarea calitativă a actului educaţional şi a unor generaţii puternice şi competente

La întâlnirea cu directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, astăzi, 20 februarie, prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a discutat împreună cu aceștia și inspectorul școlar general, Ida Vlad, problemele cu care se confruntă în organizarea și desfășurarea învățământului liceal, forma de zi și seral, rolul și importanța consiliului de administrație, precum și alte aspecte legislative.

Cu aceasta ocazie, prefectul și a exprimat susținerea și deschiderea, alături de Instituția Prefectului Bacău, pentru o colaborare destinată dezvoltării unor generații puternice și competențe. Totodată, a atras atenţia asupra necesităţii imperative de a se lua toate măsurile igienico-sanitare pentru a evita îmbolnăvirile, in contextul răspândirii cazurilor de coronavirus și al epidemiei de gripă, sens în care, un rol important îl au părinții, medicii, dar și cadrele didactice.