Prefectul Liviu Alexandru Miroşeanu a transmis directorilor unităţilor de învăţămât susţinerea şi deschiderea sa pentru toate măsruile necesare dezvoltării unui învăţământ de calitate

Prefectul Liviu Alexandru Miroşeanu a participat astăzi, 20 februarie 2020, alături de inspectorul şcolar general, Ida Vlad, la şedinţa de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din zona Podu Turcului, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău.

În cadrul şedinţei, au fost discutate aspect privind procedura de transfer a elevilor, constituirea şi funcţionarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi organizarea şi desfăşurarea învăţământului liceal – forma de învăţământ seral.

Acţiunea face parte din seria şedinţelor organizate cu toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ.

„ Aveți întreaga mea susţinere şi deschidere, precum și a Instituției Prefectului Bacău, pentru toate măsurile şi activităţile ce sunt necesare astfel ca învăţământul bacăuan să dezvolte calităţile şi capacităţile tinerilor şi formarea unor caractere puternice pentru noile generaţii. Totodată, atrag atenţia asupra necesităţii imperative de a lua toate măsurile igienico-sanitare pentru a evita îmbolnăvirile, dată fiind răspândirea cazurilor de coronavirus și epidemia de gripă”, a subliniat prefectul Liviu Miroșeanu.