Prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară

Astăzi, 30 iulie 2018, de la ora 09.00, prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgență în ședință extraordinară, fiind pusă în discuție solicitarea de sume suplimentare, în regim de urgență, în vederea refacerii unor obiective afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada 15 iunie – 1 iulie a.c.

La inițiativa prefectului și subprefectului județului Bacău, s-a solicitat Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău întocmirea unui raport sinteză suplimentar la cel inițial din data de 9 iulie 2018, referitor la excecutarea unor lucrări cu caracter preventiv,  în regim de urgență, pentru preîntâmpinarea unor situații generatoare de calamități, prioritar, prin promovarea unei

hotărâri de guvern pentru aprobarea unor sume de bani din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, până la alocarea sumelor deja aprobate pe aceste investiții.

            Cu prioritate, au fost solicitate:

  • amenajare afluenți râu Bistrița pe o lungime de 1030 m (municipiul Bacău, amonte Podul cu lanțuri – confluență pârâu Limpedea, lucrări de supraînălțare, decolmatare);
  • amenajare râu Trotuș și afluenți pe tronson Ghimeș-Urechești, cu saltele din gabioane pe o lungime de 1700 m și gabioane pe o lungime de 24 m (orașul Comănești, zona organizare șantier SC Vega, zona pod Podei, pod Straja, râu Supan);
  • regularizare pârâu Slănic pe o lungime de 555 m (orașul Slănic Moldova și orașul Târgu Ocna).

De asemenea, a fost solicitată alocarea de sume, în regim de urgență, pentru consolidarea malurilor privind:

  • râul Uz, oraș Dărmănești, pe o lungime de 300 m;
  • râul Trotuș, sat Tuta, unitatea administrativ teritorială Târgu Trotuș, pe o lungime de 700 m.

            A fost supusă spre aprobare completarea Raportului sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Bacău, în perioada 15 iunie – 01 iulie 2018.