Prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, a convocat Centrul local de combatere a bolilor în ședință astăzi, 30 iulie 2018, pe tema măsurilor de prevenire a extinderii pestei porcine africane în județul Bacău

De la ora 12.00, astăzi, 30 iulie 2018, la sala mică a Palatului administrativ, s-a desfășurat ședința Centrului local de combatere a bolilor, condusă de prefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa și subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins:

  1. Prezentarea situației epidemiologice privind evoluția pestei porcine africane (ppa) în România la data de 30.07.2018
  2. Prezentarea sintezei măsurilor de profilaxie nespecifică întreprinse de DSVSA Bacău în perioada 2017-2018
  3. Responsabilitățile instituțiilor membre ale CLCB Bacău
  4. Propuneri de acțiuni în vederea prevenirii aparitiei bolii si detectarii timpurii a virusului ppa
  5. Modificările legislative : Manualul operațional în pesta porcină africană, ediția 2018, Hotărârea de Guvern nr. 830/2016 pentru aprobarea programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, Hotărârea de Guvern nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

 

Prefectul județului, doamna Maricica Luminița Coșa, a cerut plan de măsuri actualizat și aplicarea operativă a acestuia cu implicarea tuturor factorilor responsabili.

Subprefectul judetului, domnul Valentin Ivancea, a atras atentia asupra zonelor ce prezinta riscuri reale privind manifestarea pestei porcine în județul Bacău. A făcut referire la  distrugerile culturilor agricole de către mistreți și la faptul că, în cazul apariției bolii, cotele de recoltă trebuie să fie modificate în conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019, art 6 si art 9. De asemenea, a atras atenția asupra prevederilor Hotărârii de guvern nr. 830/2016, care permite reanalizarea situației și stabilirea măsurilor în funcție de starea de fapt, lucru ce se impune, în prezent, în județul Bacău.

În acest sens, s-au luat următoarele măsuri:

  • înaintarea unui memoriu către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apelor și Pădurilor, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Garda Forestieră, precum și către gestionarii fondurilor de vânătoare, în vederea stabilirii și aplicării măsurilor necesare eliminării oricărui risc de proliferare a bolii;
  • evaluarea sesizărilor privind pagubele în culturile agricole și solicitarea, prin Instituția Prefectului Județul Bacău de modificare a cotei de recoltă la mistreț.
  • organizarea, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean, a echipelor mixte de control  în trafic pentru verificarea transporturilor ilegale de animale, carne și produse din carne de porc, pentru prevenirea transmiterii virusului pestei porcine africane;
  • întocmirea și transmiterea adreselor  către UAT-uri și gestionarii fondurilor de vânătoare cu privire la măsurile care trebuie aplicate pentru prevenirea apariției bolii;
  • intensificarea comunicărilor și avertizărilor, în scop preventiv, către crescătorii de animale, prin mass-media și prin afișarea posterelor în locuri cu maximă vizibilitate, în special la primarii, cabinete medicale veterinare și școli.

 

În cadrul ședinței s-a mai precizat că Decizia UE nr. 60/1999 instituie identificarea spatiilor în aria fiecărei unități administrativ teritoriale pentru incinerarea capetelor de porcine afectate de această boală, pentru eradicarea rapidă a bolii, fapt pentru care UAT –urile sunt solicitate să se conformeze la normele europene.

Reamintim că sunt interzise târgurile de animale pe raza județului Bacău și se efectuează controale pentru a verifica punerea în aplicare a acestei interdicții.

De asemenea, sunt intensificate măsurile de prevenire în UAT urile învecinate cu județele Vaslui și Vrancea.