La nivelul județului Bacău, activitățile de organizare pentru desfășurarea Referendumului național pentru revizuirea Constituției în 6-7 octombrie 2018 sunt aproape de final

Pentru buna desfășurare a Referendumului național pentru revizuirea Constituției  în zilele de 6-7 octombrie 2018, prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, împreună cu subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea,  coordonează activitățile specifice ale Comisiei tehnice județene, Grupului tehnic de lucru pe lângă Comisia județeană și personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Județean nr. 4 Bacău.

Astfel, au fost luate măsuri tehnico-organizatorice necesare îndeplinirii tuturor atribuțiilor și potrivit termenelor stabilite în Calendarul electoral aprobat prin hotărâre de către Guvernul României.

Astfel la șediile primăriilor din județ a fost asigurat spațiul de depozitare adecvat în vederea predării – primirii materialelor necesare procesului de votare către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe raza unităților administrativ-teritoriale aferente. De asemenea, au fost luate toate măsurile necesare pentru amenajarea și dotarea corespunzătoare a secțiilor de votare în toate locațiile din județ, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a cheltuielilor necesare bunei organizări și desfășurări a Referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 800/18.09.2018 și potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare.

Materialele necesare desfășurării procesului de vot, au fost predate, astăzi, 5 octombrie a.c., pe bază de proces verbal, de reprezentanții Instituției Prefectului – județul Bacău, însoțiți de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, la primăriile din cele 92 de unități administrativ-teritoriale.

În această seară, de la ora 16.00, materialele necesare desfășurării procesului de vot vor fi preluate de președinții secțiilor de votare, sub pază și depuse în secțiile de votare.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne au verificat secțiile de votare, astfel ca acestea să îndeplineasacă condițiile legale de desfășurare în siguranță a procesului de vot. De asemenea, vor asigura paza tuturor celor 635 de secții de votare de pe raza județului Bacău, pe toată perioada, până la finalizarea scrutinului și predarea la sediul Instituției Prefectului – județul Bacău a buletinelor de vot și materialelor rămase.

Pentru informarea cetățenilor, pe site-ul Instituției Prefectului – județul Bacău https://bc.prefectura.mai.gov.ro/ a fost creată rubrica „Referendum 6-7 octombrie 2018”, unde sunt postate toate informațiile de interes privind datele de contact, programul de lucru și hotărârile Biroului Electoral Județean nr. 4 Bacău, Ordinele Prefectului județului Bacău în domeniu, sau legislația electorală relevantă, precum și anunțuri privind activitățile care se desfășoară în această perioadă.