Informare privind realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Organizarea alegerilor este în parametri, potrivit Programului calendaristic aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 576/2020.

Biroului electoral de circumscripție județean nr. 4 Bacău – are locația la sala mare a Palatului Administrativ și este asigurată paza acestuia.

Au fost instruiți primarii și secretarii comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, prin audio-conferință. Acestora le-au fost trimise materialele privind cadrul legislativ și atribuțiile specifice.

Informaticienii pentru birourile electorale de circumscripție au fost avizați de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Prefectul  Sorin Ailenei a solicitat primarilor emiterea dispozițiilor pentru stabilirea informaticienilor avizați de către STS în birourile de circumscripție și stabilirea locurilor de afișaj electoral.

A fost stabilită ordinea pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidați și a candidaților la funcția de primar, precum și ordinea pentru candidații independenți de către birourile de circumscripție.

Urmează a fi demarate procedurile de achiziții privind ștampilele de control ale secțiilor de votare și alte materiale necesare la procesul electoral.

Ordinele de prefect, precum și legislația aferentă organizării și desfășurării alegerilor locale, sunt postate pe site-ul Instituției Prefectului –județul Bacău: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/.