Reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare şi pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist

Informații detaliate privind procedura de acreditare pentru asociațiile și fundațiile interesate să desemneze observatori interni, pentru observatorii internaționali și pentru reprezentanții mass-media străine și formularele aferente sunt disponibile pe site-ul www.roaep.ro secțiunea ALEGERI LOCALE 2020/ACREDITĂRI și pot accesate la următorul link:

https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-din-27-septembrie-2020-formulare-3/

În conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2020, reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare şi pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist, începând cu ora 06,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.