Comunicat

✅ Prefectul județului Bacău, domnul Lucian – Gabriel Bogdănel, a coordonat astăzi, 30 August 2023, şedinţa lunară a Colegiului Prefectural din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Bacău.

📌 În primul punct al ordinii de zi, a fost prezentat planul de activităţi desfăşurate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău, prin structurile specializate, în vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă la instituţiilor de învăţământ din judeţul Bacău, cu ocazia începerii anului şcolar 2023 – 2024.

📌 În al doilea punct pe ordinea de zi, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău a prezentat situaţia privind pregătirea unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Bacău pentru începerea în cele mai bune condiţii a anului şcolar 2023 – 2024, cu accent pe igienizarea sălilor de curs, accentuarea măsurilor privind siguranţa elevilor şi a personalului didactic, precum si urgentarea demersurilor privind obţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru unităţile de învăţământ care au clădiri neautorizate.

📌 În finalul şedinţei, la punctul diverse, domnul prefect Lucian Bogdănel a solicitat insituţiilor abilitate pe linia siguranţei şi ordinii publice din cadrul M.A.I., să acţioneze cu responsabilitate şi toleranţă zero în vederea combaterii fenomenelor de bullying si cele privind consumul de substanţe interzise, atât în şcoli cât şi în afara acestora.

‼ “Am cerut toleranță zero la consumul de substanțe interzise în mediul şcolar (şi nu numai), precum şi la fenomenul violenței şcolare/bullying. Măsurile dispuse anul trecut în contra acestor flageluri vor continua cu şi mai multă consistență în viitorul an şcolar şi solicit directorilor şcolari să colaboreze cu instituțiile abilitate ale statului pentru combaterea celor două fenomene.

Totodată, am cerut toleranță zero şi față de nepăsarea sau ignoranța/indiferența funcționarilor şi lucrătorilor din instituțiile cu atribuții pe linia siguranței & ordinii publice, educației sau sănătății – evenimentele tragice, petrecute în țară în ultimele săptămâni, atestă că indiferența sau neimplicarea cauzează adevărate dezastre, care ar fi putut fi preîntâmpinate dacă atribuțiile de serviciu ar fi fost exercitate cu responsabilitate. Încrederea în instituții a fost puternic zdruncinată de ultimele evenimente şi trebuie înlăturat, urgent şi sistematic, sentimentul că fiecare e pe cont propriu! Prin urmare, toleranță zero la neimplicare, indiferență sau ignoranță!” – a declarat prefectul judeţului Bacău, dl. Lucian Bogdănel