Comunicat

Prefectul județului Bacău, domnul Lucian – Gabriel Bogdănel, a coordonat astăzi, 26 Iulie 2023, şedinţa lunară a Colegiului Prefectural din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Bacău.

În primul punct al ordinii de zi, conducerea Biroului Vamal de Interior Bacău, domnul director Pericle Sava, a prezentat informarea privind activitatea desfăşurată de B.V.I. Bacău, în perioada semestrului I – 2023.

În al doilea punct pe ordinea de zi, au fost prezentate de către domnul inspector şef, colonel Eusebiu Bârnat, activităţile şi rezultatele obţinute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, în urma Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente a 28 de instituţii de învăţămât preuniversitar de pe raza judeţului Bacău, aprobat la nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Bacău de către domnul prefect Lucian Bogdănel.

Părţi semnatare sunt Consiliul Judeţean Bacău, Poliţia Locală Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi menţionăm că din planul comun fac parte toate structurile M.A.I. din judeţul Bacău cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice, a combaterii violenţei în şcoli şi a consumului de substanţe interzise în vecinătatea unităţilor educaţionale.

Rezultatele obţinute pe parcursul întregului an şcolar 2022 – 2023, astfel:
– 28 de instituţii şcolare supravegheate;
– S-au luat măsuri de siguranţă la desfăşurarea evaluării naţionale şi la examenul de bacalaureat;
– Au fost constituite 7 patrule de jandarmi, pedestre şi auto;
– S-au desfăşurat a 69 de activităţi preventiv-educative cu participarea a 9038 de elevi şi profesori;
– S-au distribuit apx. 5447 de pliante şi flyiere cu diverse tematici;
– A fost constatată 1 infracţiune şi aplicate 71 de sancţiuni contravenţionale (din care 45 ordine publică şi 26 combaterea fumatului), în valoare totală de 7000 lei.

În ultimul punct pe ordinea de zi, a fost prezentat de către conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău, domnul inspector şef Dan Cristian Petrea, raportul privind supravegherea pieţei – activităţi şi măsuri desfăşurate pentru a se asigura că produsele sunt conforme cu cerinţele aplicabile în domeniu şi ca acestea nu pun în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice.