Colegiul Prefectural a aprobat în ședința din data de 2 martie 2023 Planul de acțiuni pe anul 2023 pentru realizarea, în județul Bacău, a măsurilor și obiectivelor curpinse în Programul de Guvernare 2021-2024

Prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, a coordonat astăzi, 02.02.2023, şedinţa lunară a Colegiului Prefectural din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău.
Pe Ordinea de zi au fost incluse teme de larg interes, astfel au fost aduse la cunoștința celor prezenți noutăţile legislative aplicabile pentru stabilirea modalităţilor de valorificare a biletelor de tratament, punând accent pe condiţiile de acordare a acestor beneficii, şi modificările legislative intrate în vigoare cu 1 ianuarie 2023 în sistemul public de pensii, rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuiţelor 2021 (RPL2021).
La punctul trei al ordinii de zi a fost supus spre aprobare Planul de acțiuni pe anul 2023 pentru realizarea, în județul Bacău, a măsurilor și obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021 – 2024. Planul conține 112 obiective și 487 de acțiuni specifice pe care instituțiile deconcentrate și autoritățile/agențiile cu responsabilități în implementarea Programului de Guvernare trebuie să le pună în aplicare în acest an.
Prefectul județului Bacău, domnul Lucian-Gabriel Bogdănel a precizat că domenii precum agricultura, sănătatea, educația, infrastructura/transporturi și mediul se află în prim-planul intervențiilor și acțiunilor – atingerea obiectivelor propuse pentru 2023 fiind indisolubil legată de eficiența cu care sunt îndeplinite măsurile prevăzute pe fiecare dintre aceste domenii.
Modernizarea/înființarea sistemelor de irigații, susținerea instalării tinerilor fermieri; combaterea bullying-ului și a violenței în școli, consolidarea școlilor cu risc seismic; dezvoltarea locală prin investiții guvernamentale, creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și investițiile derulate prin PNRR, Programul „Anghel Saligny” sau Cadrul Financiar Multianual al UE (2021-2027); protecția mediului și îmbunătățirea & extinderea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor vor fi liniile de fugă ce vor configura activitatea noastră în acest an.
Ultimul punct al ordinii de zi a fost supus spre aprobare , respectiv Raportul pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare aferent anului 2022 , raport prezentat de către șef Serviciu Strategii şi Programe din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău,doamna Sorina Nastasă.