Comunicat de presă – Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău din anul 2022

Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău din anul 2022 (PDF) evidenţiază, printre altele, următoarele activităţi:

 • La nivelul Instituției Prefectului, a fost implementată o nouă organigramă, fiind reorganizate și redenumite mai multe structuri pentru a crește gradul de eficiență și uniformitate la nivel local și național a instituțiilor prefectului.
 • Activitatea desfășurată de prefect este oglindită în anul 2022 şi prin intermediul celor 86 de comunicate postate pe rețeaua de socializare Facebook, făcând procesul de comunicare mai facil pentru cetățenii județului Bacău, precum şi o deschidere a instituției față de noile generații de beneficiari ai serviciilor administrative oferite de Instituția Prefectului.
 • În cadrul Corpului de Control al Prefectului au fost soluționate și gestionate peste 60 de sesizări și adrese ce au vizat activitatea consiliilor locale, primăriilor, secretarilor U.A.T.-urilor etc.
 • Au fost dispuse o serie de controale în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului, cu necesitatea de a verifica aspectele sesizate la fața locului, constituind 54 ordine de prefect privind comisiile mixte de verificare și un control efectuat la nivelul unităților administrative teritoriale privind controlul legalității actelor de fond funciar.
 • Au fost întocmite 4 proiecte de hotărâre de guvern, transmise Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ce au vizat în principal alocarea unor sume de bani din fondul de intervenție/rezervă la dispoziția Guvernului în favoarea unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău.
 • Instituția Prefectului – județul Bacău a monitorizat şi activitatea structurilor cu atribuții specifice în domeniul asigurării ordinii publice pe tot parcursul anului 2022, realizându-se o colaborare eficientă cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, Gruparea Mobilă de Jandarmi și Inspectoratul de Poliție Județean.
 • Pentru buna desfăşurare a Programului pentru școli al României 2017-2023, au fost desemnate instituțiile cu responsabilități în implementarea programului la nivelul județului Bacău şi a fost constituită Comisia mixtă de control pentru verificarea implementării Programului, ulterior fiind verificate un număr de 8 unități de învățământ de la nivelul județului Bacău.
 • La nivelul județului Bacău, a fost elaborat Planul teritorial de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic şi prevenirea delicvenței juvenile în incinta & în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, precum şi planul cadru de cooperare pentru asigurarea climatului de siguranță publică în incinta şi zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2022-2023
 • Implementarea la nivelul județului Bacău a măsurilor necesare aplicării prevederilor privind implementarea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, fiind transmise către ministerul de resort un număr de raportări lunare, astfel în perioada de implementare a programului la nivelul județului Bacău, respectiv iulie-decembrie 2022, fiind identificați 438 de beneficiari eligibili.
 • Pe parcursul anului 2022, au fost alocate județului Bacău 2 tranșe de ajutoare conținând produse alimentare. Numărul pachetelor primite a fost de 63.512, pentru fiecare tranșă, acestea fiind distribuite, pe baza anchetelor sociale întocmite la nivel unităților administrative teritoriale.
 • Unul din cele mai importante evenimente realizate la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în 2022 a reprezentat semnarea contractul de finanțare, în cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirilor publice), în vederea reabilitării Palatului Administrativ al județului Bacău.
 • S-au realizat monitorizări semestriale a stadiului proiectelor cu finanțare europeană, respectiv guvernamentale la nivelul județului Bacău și a fost acordată consultanță reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, la solicitarea acestora.
 • La nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte în anul 2022 au fost eliberate un număr de 40128 pașapoarte.
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a înregistrat în evidența sa la finele anului 2022 un număr de 254.790 posesori de permis de conducere și 240.371 de vehicule înmatriculate.