Videoconferință pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF)

Prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a participat la videoconferința susținută de ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și președintele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Laurențiu Alexandru Blaga, alături de subprefectul Dragoș Emil Dragu, vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Popescu și directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, precum și de primarii a 13 unități administrativ teritoriale.

Ședința s-a desfășurat astăzi, de la ora 14.00, fiind abordate aspecte ce derivă din implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) în vederea înregistrării sistematice gratuite a proprietățilorimobiliare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, astfel încât, la sfârșitul anului 2023, această activitate să se încheie cu succes.

„În județul Bacău, sunt 13 unități administrativ-teritoriale care fac obiectul implementării celei de-a III a etape a proiectului Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România: Asău, Berești-Bistrița, Bogdănești, Cleja, Faraoani, Gîrleni, Hemeiuș, Luizi Călugăra, Măgura, Parava, Racova, Sănduleni, Valea Seacă. Ne vom implica la nivelul Instituției Prefectului – județul Bacău și al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată, pentru finalizarea legilor proprietății în județ, dat fiind acest program în derulare și simplificarea unor proceduri prevăzute de legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare și Legea 18/1991 a fondului funciar .

Solicit tuturor factorilor responsabili din județul Bacău implicare maximă pentru a putea realiza sistemul integrat de cadastru și carte funciară, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la primari, conducerile Romsilva, Apele Române și Transelectrica, dar și cetățeni.

Săptămâna viitoare vom desfășura o ședință cu toți inginerii cadastriști autorizați și primarii unităților administrativ teritoriale, pentru a le prezenta datele necesare implementării acestui program și beneficiile realizării cadastrului general”, a declarat în ședință prefectul Liviu Miroșeanu.