Unitatea Locală de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău, aflată sub conducerea prefectului județului Bacău, Liviu Alexandru Miroșeanu, a adoptat Hotărârea de aprobare a  Programul de măsuri, pe care instituțiile cu atribuții le aplică în zona afectată, ca urmare a cazurilor de boală anterior confirmate in Fondul de vânătoare 31 Parincea și Fondul de vânătoare 53 Vultureni

Un alt caz de pestă porcină africană la porc mistreț, a fost diagnosticat în aceeași zonă afectată, instituită ca urmare a cazurilor de boală anterior confirmate în Fondul de vânătoare 31 Parincea. Mistrețul a fost vânat pe teritoriul de competența al Fondul de vânătoare nr. 53 Vultureni.

Unitatea Locală de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău, aflată sub conducerea prefectului județului Bacău, Liviu Alexandru Miroșeanu, a adoptat Hotărârea de aprobare a  Programul de măsuri, pe care instituțiile cu atribuții le aplică în zona afectată, stabilită pe o rază de 13 km de la caz, compusă din:

 • Zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km2), în concordanță cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16, ce cuprinde următoarele localități și fonduri de vânătoare: Comuna Parincea, localitățile: Nănești, Vladnic, Năstășeni, Poieni, Barna; Comuna  Vultureni, localitățile: Dorneni, Ghilavești, Valea  Sălciei , Godineștii de sus,  Godineștii de jos, Medeleni, Valea Merilor, Valea Lupului, Dădești,   Țigănești,  Vultureni, Reprivat, Tomozia; Comuna Găiceana, localitatea  Huțu; Comuna Stănișești, localitațile: Gorghești , Stănișești, Văleni, Comuna  Filipeni, localitățile:   Fruntești, Slobozia, Pădureni; Comuna  Oncești,  localitățile:  Bărboasa, Oncești, Satu Nou, Taula,  Onceștii Vechi, Dealu Perjului; Comuna  Horgești, localitatea Mărăscu; Comuna  Pâncești, localitățile: Soci,  Fundu Vaii;

Fondurile de vânătoare  din zona infectată :     FV 31 Parincea, FV 34 Pâncești, FV  46 Găiceana, FV  53 Vultureni

 • Zona tampon ( de control temporar) de 5 km în  exteriorul zonei infectate, ce cuprinde, în plus față de zona infectată, următoarele localități: Comuna  Parincea, localitățile: Parincea, Mileștii de  sus, Mileștii de jos,  Văleni; Comuna  Ungureni, localitățile: Zlatari, Ungureni, Bibirești;   Comuna  Filipeni, localitățile:  Filipeni, Valea Botului,Comuna Izvoru  Berheciului,  localitățile: Făghieni, Antohești , Oțelești; Comuna  Horgești, localitățile: Sohodor,  Recea,  Horgești ;  Comuna  Oncești,  localitatea   Tarnita; Comuna  Vultureni, localitățile:  Nazarioaia, Lichitiseni, Bosia; Comuna  Pâncești, localitățile: Petrești, Moțoc, Chilia Benei; Comuna Stănișești, localitățile: Balotești, Belciuneasa, Benești, Crăiești, Slobozia Nouă, Slobozia; Comuna Răchitoasa, localitățile: Dumbrava, Răchitoasa, Fundătura Răchitoasa, Barcana, Farcasa; Comuna Găiceana, localitățile:  Arini, Popești, Găiceana; Comuna Dealu Morii, localitatea Banca;

Fondurile de vânătoare  din zona  tampon:  FV 56 Stănișești, FV 55 Colonești, FV 32 Buhoci, FV 33 Gioseni; FV 45 Corbasca; FV  54 Gloduri

MĂSURILE DE COMBATERE A PESTEI PORCINE AFRICANE la porc mistreț cuprind în zona afectată:

 • recoltarea integrală a mistreților prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire în termen de 60 de zile;
 • toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona afectată trebuie să fie supuși unui examen de depistare a pestei porcine africane în conformitate cu manualul de diagnostic.
 • se vor vâna imediat integral prădătorii din zona afectată, prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 din Legea vânătorii nr. 407/2006, cu exceptia speciilor protejate de lege.;
 • la intrările și ieșirile din zona infectată se vor instala dezinfectoare individuale;
 • plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și vor fi neutralizate la fața locului de către fiecare proprietar/utilizator.
 • înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate și neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator;
 • toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, la ieșirile din tarlale și deplasarea acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.
 • suspendarea administrării de hrană la locurile de hrănire a mistreților, cu excepția zonelor în care s-au semnalat pagube în culturile agricole.
 • interzicerea circulației animalelor domestice prin zona infectata sau in paduri , inclusiv transhumanța.
 • efectuarea unui recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile;

Subliniem din nou obligațiile și responsabilitățile crescătorilor de porcine

 • Anunțați imediat medicul veterinar de aparitia oricăror semne  de boală sau mortalitate la porcii din gospodărie.
 • Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea pădurilor precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți.
 • Creșteți porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă, microclimat și bunăstare.
 • Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă sau in pădure; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică.
 • NU CUMPĂRAŢI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MIJLOCITORI DE ANIMALE, FĂRĂ A FI IDENTIFICAŢI (CU CROTALIE) ŞI FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE SĂNĂTATE ELIBERAT DE MEDICUL VETERINAR, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEȚI ÎN GOSPODĂRIE PORCI BOLNAVI, ȘI ASTFEL SĂ DIFUZAȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!
 • Se interzice sacrificarea porcilor din gospodărie fără anunțarea medicului veterinar.
 • Colaborați cu medicul veterinar arondat pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea probelor pentru examene de laborator.
 • Este interzisă scoaterea din gospodărie a cărnii de porc și produselor provenite de la aceștia.
 • Nu comercializați carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din taierea porcinelor în exploatația proprie ( consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat).
 • Solicităm cetățenilor care desfășoară diverse activități în păduri pe raza județului Bacău să anunțe autoritățile cu privire la orice caz de mortalitate la mistreț identificat cu această ocazie 

Nerespectarea acestor măsuri atrage sancțiuni contravenționale sau penale, după caz.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează omul, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, singurele specii afectate fiind porcii domestici şi mistreţii.