Sursă alimentare cu apă. Prioritate. Prevenție. Necesitate

 

Am convocat astăzi, 01.11.2019, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în ședință extraordinară, în vederea dezbaterii și aprobării unor măsuri și acțiuni specifice gestionării situațiilor de urgență, precum și adoptării unui nou regulament C.J.S.U.

Având în vedere, importanța aducțiunii cu apă în județul Bacău și pentru a preveni și minimiza riscurile referitoare la alimentarea cu apă s-a adoptat planul de măsuri pentru prevenirea și minimizarea riscurilor producerii avariilor la conductele de aducțiune Valea Uzului – Barați si Cărăboaia – Onești.

Planul conține măsuri, termene, capabilități, responsabilități și surse de finanțare și vizează efectuarea mentenanței periodice, efectuarea urmăririi curente/speciale a conductelor de aducțiune, gestionarea eficientă a avariilor, precum și reabilitarea aducțiunii de apă tratată de la stația de tratare Cărăboaia – Onești și aducțiunii de apă brută Valea Uzului – Stația de tratare Barați.

O altă prioritate o reprezintă menținerea alimentării cu apă potabilă a municipiului Bacău, în condiții normale, pe perioada executării lucrărilor de mentenanță la barajul Poiana Uzului, obiectiv aflat în administrarea A.B.A. Siret.
Astfel, în cadrul ședinței C.J.S.U. a fost prezentat protocolul încheiat între S.C. CRAB S.A., ABA ”Siret” Bacău, S.C. DELGAZ GRID, ISU Bacău și DSP Bacău, prin care părțile semnatare s-au angajat să adopte măsuri pentru preîntâmpinarea apariției unei situații de urgență ca urmare a riscului de „eșec al serviciilor de utilități publice”.
Regulamentul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău este o necesitate. Se impune corelarea măsurilor și acțiunilor specifice gestionării situațiilor de urgență adoptate prin hotărârile C.J.S.U. cu Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău.

Lucrarile la baraj sunt esențiale, în condițiile în care la acest obiectiv strategic nu s-a intervenit cu reparații niciodată de la punerea sa în funcțiune.