Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, s-a deplasat în zona digului Bîrnat pentru a vedea modul de realizare a lucrărilor de refacere și amenajare a digului afectat de inundațiile produse în lunile iunie-iulie ale acestui an

Luni, 12 noiembrie 2018, subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, s-a deplasat în zona digului Bîrnat, împreună cu directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor, domnul Eugen Spătaru, pentru a vedea modul de realizare a lucrărilor de refacere și amenajare a digului afectat de inundațiile produse în luna iunie a acestui an.

În județul Bacău, fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada 28 iunie – 2 iulie a acestui an au afectat 60 de unități administrativ teritoriale, producând  însemnate pagube în gospodăriile oamenilor, infrastructură și construcții hidrotehnice.

Pagubele produse de inundații au fost evaluate de comisii mixte constituite din specialiști, prin ordin de prefect și au făcut obiectul demersurilor desfășurate de Instituția Prefectului – județul Bacău, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, prin structurile responsabile în domeniu, pentru a se aproba, prin hotărâre de guvern fondurile necesare înlăturării acestora, întrajutorării familiilor și refacerii  infrastructurii și construcțiilor hidrotehnice.

În municipiul Bacău, deși s-au desfășurat intervenții operative de prevenire, limitare și eliminare a efectelor negative posibil a se produce datorită ploilor însemnate cantitativ, prin consolidarea digurilor de protecție, sub coordonarea directă în teren a prefectului și subprefectului județului,  s-au produs inundații în zona digului Bîrnat, pe râul Trebeș. Pagubele produse asupra digului au fost cuprinse în Raportul operativ realizat de Sistemul de Gospodărire a Apelor, aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și, ulterior, a făcut obiectul proiectelor de hotărâre de guvern pentru finanțarea lucrărilor de refacere.

 În prezent, pentru această zonă, este în derulare obiectivul de investiții „Amenajare afluenți râu Bistrița, municipiul Bacău, județul Bacău”, aflat în responsabilitatea Administrația Bazinală de Apă Siret, din fondurile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române” și cuprinde lucrări de refacere a unei porțiuni din corpul de dig afectat, pe o lungime de 1030 ml. La acest moment se efectuează lucrări de decopertare și decolmatare a albiei, termenul de finalizare fiind jumătatea lunii decembrie a acestui an.