Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea a susținut o nouă ședință cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”

Luni, 13 mai 2019, de la ora 12.00, subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a susținut o nouă ședință cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”.

Pe ordinea de zi au fost analize privind aspectele prezentate de reprezentanții S.C. Transelectrica S.A. referitoare la necesitatea relocării unor stâlpi de susținere a rețelelor de energie electrică de 400KV proprietate S.C. Transelectrica S.A. situate în vecinătatea coridorului de expropriere; aspectele semnalate de către U.A.T. Letea Veche referitoare la intersectarea Variantei de ocolire Bacău  cu drumul sătesc 1103 care deservește o zonă de locuințe şi, respectiv, cu o conductă de alimentare cu apă potabilă a satelor Holt şi Radomireşti, precum și stadiul desfășurării cercetării arheologice pe traseul Variantei de ocolire Bacău.

Din analizele efectuate a reieșit că, în vederea relocării liniilor de energie electrică de 400 KV, proprietate S.C. Transelectrica S.A, afectate de coridorul de expropriere, se impune reamplasarea a patru stâlpi de susținere, ale căror amplasamente diferă față de cele cuprinse în studiul de soluție inițial.

Conform datelor prezentate de specialiștii S.C. Transelectrica S.A, suprafețele de teren aferente stâlpilor de susținere a liniilor de energie electrică de 400 KV, care vor fi relocați, nu au fost cuprinse în H.G. nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Bacău”.

În ședință s-a stabilit că este necesară identificarea în timpul cel mai scurt, a suprafețelor de teren care vor fi expropriate, în baza avizării de soluție tehnică propusă în ședința Comisiei Tehnico-Economică a S.C. Transelectrica S.A, suprafețe care vor fi cuprinse în proiectul de hotărâre de guvern, în vederea devierii rețelelor de înaltă tensiune.

Totodată, problemele ridicate de primarul U.A.T. Letea Veche referitoare la intersectarea Variantei de ocolire Bacău  cu drumurile de interes local DS 1103 și DS 87  prin care se realizează legătura între partea estică cu cea vestică a satului Ruși Ciutea și se asigură accesul la o zonă de 10 locuințe, precum și asigurarea conductei de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor din satele Holt și Radomirești vor fi cuprinse într-un memoriu care va fi transmis, în perioada imediat următoare, la Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere București, în vederea  identificării soluțiilor tehnice pentru desfășurarea proiectului în condiții optime.

Din analiza stadiului desfășurării cercetării arheologice pe traseul Variantei de ocolire Bacău, s-a constatat o întârziere privind desfășurarea lucrărilor de cercetare arheologică preventivă motivată atât de condițiile meteorologice nefavorabile, cât și de necorelări privind asigurarea logistică de către CNAIR, potrivit Contractului de servicii de cercetare arheologică a terenului afectat de construirea Variantei de ocolire Bacău. În cadrul întâlnirii de lucru, a fost adoptată măsura suplimentării de către CNAIR, a numărului de muncitori și a numărului de utilaje necesare pentru realizarea, în termenul cel mai scurt, a lucrărilor de cercetare arheologică preventivă la un număr de 3 situri.