Subprefectul Judeţului Bacău, dl. Valentin Ivancea, a verificat joi, 18.07.2019, stadiul fizic al lucrărilor vizând decolmatarea Lacului de la Insula de Agrement Bacău, proiect finanţat de Guvernul României şi derulat prin intermediul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Siret.

Subprefectul Judeţului Bacău, dl. Valentin Ivancea, a verificat joi, 18.07.2019, stadiul fizic al lucrărilor vizând decolmatarea Lacului de la Insula de Agrement Bacău, proiect finanţat de Guvernul României şi derulat prin intermediul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Siret.

La vizita pe teren au mai participat dl. Mihail Popescu, directorul ABA Siret, dirigintele de şantier, directorul de investiţii al ABA Siret, precum şi reprezentanţi ai antreprenorului.

Stadiul fizic al lucrărilor este de 55 la sută, conform datelor furnizate de ABA Siret, respectiv de 63 la sută defrişarea vegetaţiei.

În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, dl. subprefect Valentin Ivancea a solicitat, imperativ, mărirea capacităţii şi ritmului de lucru, respectiv creşterea ritmului de defrişare şi decolmatare a albiei lacului.

În acest sens, au fost solicitate rapoarte săptămânale din partea ABA Siret privind stadiul şi evoluţia obiectivului de investiţii menţionat. De asemenea, s-a solicitat Sistemului de Gospodărire a Apelor – SGA Bacău, prin programul de Gospodărire a Apelor/2019, să se efectueze concomitent lucrări de defrişare, cosire şi igienizare taluz dig mal drept râu Bistriţa (tronson aval pod Şerbăneşti), respectiv defrişare şi igienizare a cuvetei lacului, în afara perimetrul cuprins în lucrarea de investiţii,unde s-a dezvoltat vegetatia.