Miercuri, 17 iulie 2019, la ora 11.00, subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a convocat ședința cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor / autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”

Miercuri, 17 iulie 2019, la ora 11.00, subprefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a convocat ședința cu membrii grupului de lucru pentru monitorizarea stadiului eliberării avizelor / autorizațiilor și, respectiv desfășurării activităților necesare executării lucrărilor pentru realizarea proiectului „Construcția variantei de ocolire Bacău”. Pe ordinea de zi au fost analizate urmatoarele aspecte :
1. Analizarea stadiului exproprierilor imobile cu destinaţie locuințe
Pentru un numar de 10 proprietari cuprinși în HG 357/2019 au fost emise inștiințări de prezentare la Comisia de verificare. Pentru diferența de proprietari cuprinsi in HG 357/2019 se va emite o noua decizie de expropriere până în data de 13 august 2019. Pentru proprietarii înscriși în HG 357/2019 sunt alocate fondurile necesare efectuarii plății, recipsele în care sunt consemnate sumele fiind la expropriator, urmând ca după verificarea dreptului de proprietate să fie efectuate plățile către proprietari.
2. Analiza stadiului fizic a documentațiilor de expropriere pentru imobilele cu destinaţia terenuri
Este în pregatire un nou proiect de modificare a HG 620/2013 care va cuprinde 480 de proprietari. Pentru 33 de poziții din HG 620/2013 au fost solicitate recipisele de la CNAIR, urmând sa fie verificat dreptul de proprietate și apoi se vor efectua plațile.
3. Analiza stadiului desfăşurării cercetării arheologice
Stadiul fizic al cercetarii arheologice se prezinta astfe: din cele 7 situri arheologice au fost descarcate 4 situri iar 3 situri sunt cercetate arheologic in proporţie de 50% din suprafaţă.
4. Analiza realizării documentaţiilor în scopul eliberării autorizaţiei de construcţie, pentru relocarea utilităţilor .
Au fost depuse doumentațile pentru relocarea utilităților – Transelectrica și Delgaz Grid – şi au fost eliberate de către Consiliul județean Bacău certificatele de urbanism, fiind depuse documentațiile către unitățile avizatoare așa cum specifică certificatul de urbanism.
5. Analiza stadiului obținerii avizelor şi autorizației la modificările aduse proiectului Varianta de ocolire Bacău .
A fost obținută modificarea Autorizației de construire nr. 040/15.07.2015 modificări care au intervenit în cadrul proiectului inițial, față de anul 2015 pentru realizarea profilului de autostradă, autorizate de catre CNAIR prin Autorizatia de construire nr. 51/2019.