Soluție exproprieri suplimentare. Urgentare descărcare arheologică

În calitate de conducător al grupului de lucru pentru Șoseaua de Centură a Bacăului, m-am deplasat astăzi în localitățile Săucești, Ruși Ciutea și Holt pentru a analiza, la fața locului, situația construcțiilor situate foarte aproape de coridorul de expropriere.

Soluția identificată este de a înainta propuneri de H.G. pentru exproprieri suplimentare, prin intermediul grupului de lucru, astfel încât cetățenii să nu fie foarte mult afectați de lucrările la cel mai mare șantier al Bacăului de la Revoluție încoace.

Am verificat și stadiul realizării descărcării arheologice la situl 3, obiectivul propus fiind acela de a urgenta efectuarea acestor proceduri, astfel încât lucrările la varianta ocolitoare sa continue fără nicio sincopă.