Scăderi ale ratei de incidenţă cumulată în unităţi administrative teritoriale din județul Bacău

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 15 decembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 67 din 30.11.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 1065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

          În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 67 din 30.11.2020, se constată următoarele:

–          a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în 11 localități: Filipeşti, Traian, Slănic Moldova, Motoşeni, Orbeni, Scorţeni, Tg. Trotuş, Vultureni, Bereşti-Bistriţa, Coţofăneşti, Săuceşti;

–           a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 3/1000 de locuitori, dar mai mare de 1,5 în3  localități: Bogdănești, Mărgineni, Podu Turcului;

–          se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori în localitățile Blăgești și Moinești;

–          se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în 2 localităţi: Tg. Ocna și Letea Veche.

          Totodată, se constată rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și în localitățile  Comănești, Ardeoani, Măgirești, Tamași, Glăvănești.

          Nu s-au mai constatat localități în care rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri să fie mai mare de 3/1000 de locuitori în intervalul analizat 1-15 decembrie 2020.

Pentru localitățile Moinești, Blăgești, Comănești, Podu Turcului, Mărgineni, Bogdănești,   Ardeoani, Măgirești, Tamași, Glăvănrști, precum și  Tg. Ocna și Letea Veche se mențin, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 1065 din 11.12.2020, potrivit Hotărârii nr. 71 a C.J.S.U. Bacău.

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, precum și lista cu unitățile administrativ-teritoriale evaluate/reevaluate pentru care se impun măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1065/11.12.2020, accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/.