S-au constatat alte scăderi ale ratei de incidenţă cumulată în unităţi administrative teritoriale din județul Bacău

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 10 decembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 65 din 26.11.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 967 din 12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 65 din 26.11.2020, se constată următoarele:

–          a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în 9 localități: Tg. Ocna, Buhuși, Letea Veche, Glăvănești, Parava, Secuieni, Agăș, Negri, Oituz;

–           a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 3/1000 de locuitori, dar mai mare de 1,5 în localitatea Cașin;

–          se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori în localitatea Itești;

–          se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în cele 3 localităţi: Bacău, Măgura, Hemeiuș.

          Totodată, se constată rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și în localitatea Buhoci.

Pentru localitățile Itești, Buhoci, Cașin, Municipiul Bacău, Măgura, Hemeiuș, se mențin, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12.11.2020, potrivit Hotărârii nr. 70 a C.J.S.U. Bacău.

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, precum și lista cu unitățile administrativ-teritoriale evaluate/reevaluate pentru care se impun măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 856/14.10.2020, accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/.