Prefectul și subprefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea, au condus o întâlnire de lucru pe tema conformării cu prevederile directivelor europene privind tratarea apelor reziduale urbane

Marți, 8 ianuarie 2018, de la ora 11.00, la sala mică a Palatului administrativ, prefectul și subprefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea, au condus o întâlnire de lucru pe tema conformării cu prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor reziduale urbane, modificată de Directiva Comisiei nr. 98/15/EC din 27.02.1998.

Activitatea s-a desfășurat cu participarea reprezentanților instituțiilor cu atribuții în domeniu din județul Bacău: Consiliul Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene”, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Compania Regională de Apă, Administrația Bazinală de Apă „Siret” și Sistemul de Gospodărire a Apelor, în vederea stabilirii demersurilor viitoare.

Conducerea Instituției Prefectului Județul Bacău a solicitat și tuturor unităților administrativ-teritoriale dispunerea măsurilor legale, care se impun, pentru creșterea gradului de conformare la prevederile directivelor europene aferente sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România în acest domeniu.