Prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a convocat în ședință toți factorii implicați în vederea analizării și elaborării de soluții legale pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor în județul Bacău

Astăzi, 17 ianuarie 2020, de la ora 12.00, prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a convocat operatorii de servicii de salubrizare de pe raza județului Bacău, alături de președintele Consiliului Județean, dr. Sorin Brașoveanu – președinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău, primarii unităților administrativ-teritoriale Comănești și Buhuși, Viorel Miron, respectiv, Vasile Zaharia și conducătorii instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu – Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău și Comisariatul Judeţean Bacău al Gărzii Naţionale de Mediu, în vederea analizării și elaborării de soluții legale pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor în județul Bacău.

Prefectul a invitat operatorii de servicii de salubrizare să prezinte situația privind modul de gestionare a activității de colectare a deșeurilor în județul Bacău.

De asemenea, au fost expuse punctele de vedere de la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, precum și ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău și Comisariatului Judeţean Bacău al Gărzii Naţionale de Mediu.

Subprefectul Maricica Luminița Coșa a felicitat ADIS Bacău pentru implicare, mai ales pentru vizitele în teren și a subliniat faptul că prefectul s-a arătat deschis la solicitările tuturor celor implicați și le-a recomandat ca, pe viitor, sa nu ia decizii radicale fără să se consulte și cu Instituția Prefectului – județul Bacău. Acest lucru se datorează preocupării permanente  pentru starea de sănătate a locuitorilor județului, mai ales în condițiile în care, acum, acesta este tranzitat de pesta porcină africană, iar, la granițele țării, se vorbește de gripă aviară.

Prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a exprimat concluziile întâlnirii de astăzi:

 „Consider că obiectivul întâlnirii de astăzi a fost atins, pentru că am reușit să aflăm punctele de vedere ale tuturor celor implicați și să creionăm situația reală a managementului deșeurilor în județul Bacău.

Felicit ADIS Bacău pentru deschiderea pe care a arătat-o, precum și pentru modul în care s-a implicat în acest proces, în virtutea rolului de interfață între operatori și unitățile administrative teritoriale.

Felicit pe domnul primar, Viorel Miron, pentru exemplul de bună practică pe care îl oferă orașul Comănești în privința gestionării deșeurilor.

Sunt de acord că este nevoie de o implicare mai intensă în ceea ce privește conștientizarea importanței colectării selective la nivelul generatorilor de deșeuri, putându-se ajunge, în ultimă instanță, chiar la măsuri coercitive.

Vă asigur de toată deschiderea și vă invit să semnalați orice problemă legată de acest subiect.

Mulțumesc operatorului ECO SUD pentru deschiderea arătată, astfel încât să nu fim nevoiți să intrăm în altă logică a lucrurilor. La fel, mulțumesc operatorului ROMPREST atât pentru cooperare, cât  și pentru disponibilitatea de a interveni și în alte situații”.