Prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a convocat prima ședință a Grupului de lucru pentru realizarea obiectivului „Construire de spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției din județul Bacău”

În urma discuţiilor şi a corespondenţei purtate cu directorul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Aura Creţu şi şeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, colonel Ovidiu Cărăşel, în care a fost subliniată necesitatea şi importanţa pentru judeţul Bacău a realizării unui centru integrat pentru servicii de urgenţă, prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a susținut, astăzi, 17 februarie 2020, prima ședință a Grupului de lucru pentru realizarea obiectivului „Construire de spații necesare funcționării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat și Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției din județul Bacău”.

Grupul de lucru a fost constituit prin ordin, sub coordonarea prefectului Liviu Alexandru Miroşeanu şi are în componenţă reprezentanţi cu atribuţii de conducere de la: Instituția Prefectului – județul Bacău, Sorin-Gabriel Ailenei, manager public;  Consiliul Județean Bacău, Cornelia Gireadă, director executiv în cadrul Direcției Tehnic, Investiții și Lucrări Publice (DTILP), Andrei Bulibașa, consilier în cadrul DTLIP și George Cristinel Scutaru – supleant; Municipiul Bacău, Cristina Buzdugan, director executiv adjunct în cadrul Direcției Arhitect Șef și Ciprian Fantază, director executiv în cadrul Direcției Juridice – supleant; Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, colonel Ovidiu-Vasile Cărășel, colonel Alfons Răileanu, colonel Doru Onica, maior Marian Cojocaru și sublocotenent Cătălin-Petrișor Brăileanu; Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, dr. Aura Crețu, manager general și ing. Vasile Gherasim, director tehnic – supleant;

În prima ședință s-au stabilit, deja, etapele procesului de realizare a obiectivului și este în derulare procedura de identificare a surselor de finanțare, precum și a soluțiilor privind implementarea proiectului, în baza asocierii instituționale.

Grupul de lucru constituit va identifica eventualele blocaje/nereguli sesizate atât în cadrul procesului de analiză în vederea eliberării autorizațiilor/avizelor cât și în desfășurarea lucrărilor necesare implementării proiectului și va propune soluții, în conformitate cu prevederile legale specifice domeniului propriu de activitate.

Întâlnirile de lucru ale grupului se vor organiza lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea prefectului. La şedinţe vor fi invitați reprezentanții instituțiilor, în funcție de problematica identificată.