Prefectul județului Bacău, Maricica-Luminița Coșa, împreună cu subprefectul Valentin Ivancea, a condus ședința lunară a Comisiei Județene pentru dialog social

Astăzi, 27 februarie 2019, de la ora 10.00, la sala mică a Palatului Administrativ, prefectul județului Bacău, Maricica-Luminița Coșa, împreună cu subprefectul Valentin Ivancea, a condus ședința lunară a Comisiei Județene pentru dialog social.

În cadrul ședinței, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Bacău, domnul dr. ing. Dan Paul Mălin Popa a prezentat un material informativ „Caravana meseriilor pentru promovarea învățământului profesional și tehnic în județul Bacău”, cuprinzând o documentare detaliată în ceea ce privește analiza de nevoi a mediului economic bacăuan, opțiunile școlare și profesionale ale elevilor, proiectul planului de școlarizare 2019-2020 și realizarea acestuia, documente strategice regionale și locale,  colaborarea interinstituțională pentru consilierea elevilor și părinților claselor a VIII a și a VII a.

În partea a doua a ședinței, președintele Uniunii Județene Sanitas, Crețu Aurel, a prezentat revendicările membrilor acesteia cu privire la Masterplan ul regional de servicii de sănătate pentru Regiunea Nord Est, elaborat de Ministerul Sănătății, ce a făcut obiectul unei dezbateri la Iași, în data de 25 februarie 2019. Documentația Uniunii Județene Sanitas, cuprinde solicitări argumentate pentru menținerea numărului de paturi aprobat prin structura Ministerului Sănătății și eficientizarea acestora în funcție de adresabilitate.

În ședință s-a precizat că, în consens cu revendicările profesioniștilor din sănătate și pentru pregătirea întâlnirii tehnice de lucru de la Iași, din 25 februarie, pentru dezbaterea Masterplan-ului regional de servicii medicale pentru Regiunea Nord Est, duminică, 24 februarie 2019, de la ora 10.30, s-a desfășurat, la sala mare de ședințe a Palatului Administrativ,  o întâlnire – dezbatere organizată de Consiliul Județean Bacău, la care au participat parlamentari bacăuani, autorități locale, managerii spitalelor din județ și instituții publice locale incidente.

În cadrul acelei întâlniri s-a adoptat o poziție unitară a parlamentarilor, autorităților, managerilor spitalelor și instituțiilor bacăuane referitoare la Masterpan-ul pentru sectorul sănătate, care a fost prezentată și la Iași, dar și la nivelul forurilor superioare. Astfel, concluzia pe care o vor susține în comun reprezentanții administrației și sistemului medical județean este aceea că, deși dezideratul Masterplan-ului este de a îmbunătăți serviciile medicale oferite populației și de a veni mai aproape de nevoile pacienților, acesta poate fi atins prin alte seturi de măsuri, mai coerente și adaptate realității. Parlamentarii bacăuani vor face demersuri pentru susținerea asigurării serviciilor medicale la Bacău, iar măsurile propuse prin Masterplan să fie potrivite realităților din sistemul sanitar. Totodată, se militează pentru ca, la Bacău, să nu se desființeze spitale și să nu se reducă paturi.

Prefectul județului Bacău, Maricica Luminița Coșa, a precizat că întreaga documentație va fi înaintată, spre analiză, forurilor superioare decizionale.

Materialele de ședință pot fi studiate accesând link-ul: https://drive.google.com/file/d/1IfE8aDecq6MtuPPgcK9KOFz1JaLTjkMG/view