Prefectul județului Bacău a susținut audiențe astăzi, în cadrul cărora au fost analizate probleme de fond funciar și identificate soluții

De la ora 10.00, prefectul Liviu Alexandru Miroșeanu a susținut audiențe cu cetețeni din județul Bacău care au prezentat, în special,  probleme de  fond funciar.

Au fost analizate problemele expuse pentru soluționarea cărora s-au dispus verificări la nivelul Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la care s-a făcut referire în cadrul audiențelor, prin Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și prin Corpul de control al prefectului.