O nouă analiză a stadiului implementării Programului pentru școli pe tema asigurării alimentelor în unitățile de învățământ

În Comisia județeană care monitorizează implementarea Programului pentru școli pe tema asigurării alimentelor în unitățile de învățământ s-a desfășurat o nouă ședință  privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 460/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018.

Instituția Prefectului – județul Bacău a analizat acțiunile desfășurate de  instituțiile cu atribuții în acest domeniu de activitate, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Consiliul Județean Bacău, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Oficiul Fitosanitar Bacău, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Astfel, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, nu au fost întâmpinate probleme în derularea acestui program și în ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Bacău, din  data de 14 decembrie 2017, a fost sugerată ideea organizării de activități extracurriculare  și extra școlare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe și legume proaspete și de lapte și produse lactate.

Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău a eliberat 16 certificate de conformitate pentru măr în vederea distribuirii în școli;

Direcția de Sănătate Publică nu a încheiat noi parteneriate în luna decembrie 2017, iar situaţia activităţilor de promovare a alimentaţiei sănătoase în şcoli şi grădiniţe s-a desfășurat după următorul program:

  • 5 decembrie 2017 – Grădinița nr. 18 Bacău, activitate interactivă pe tema alimentației sănătoase constând în jocuri, prezentări și desene reprezentând fructe și legume cu descrierea acestora, distribuirea de materiale informative la cabinetul medical ce vor fi înmânate părinților.
  • 7 decembrie 2017 – Grădinița din cadrul Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” Bacău, activitate interactivă cuprinzând: informare, jocuri, degustare de fructe și legume, desene realizate de copii.
  • 13 decembrie 2017 – Școala gimnazială ”Spiru Haret” Bacău, activitate de informare la temă în locația unde copii serveau masa de prânz – restaurantul ”Curtea Veche”. Au fost informări despre importanța micului dejun, a consumului zilnic de fructe și legume, a mișcării și a consumului de apă în loc de sucuri. Activitatea a fost însoțită de servirea cu fructe a copiilor.
  • 20 decembrie 2017 – Grădinița ”Dumbrava Minunată” Bacău, recitări de poezii și cântece la tema propusă, jocuri ”ghicește fructul/leguma după miros”, degustare de fructe și legume, distribuirea de materiale informative doamnelor educatoare ce vor fi înmânate părinților.

Oficiul Fitosanitar Bacău a efectuat controlul capacităților de depozitare a fructelor la agentul economic care face distribuția în cadrul Programului pentru școli, nefiind constatate neconformități.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău a publicat pe pagina proprie de internet un comunicat de presă cu privire la implementarea Programului pentru școli al României în județul Bacău.

Totodată vă precizăm și faptul că au fost controlate din punct de vedere sanitar un număr de 31 de unități școlare, la 7 dintre acestea constatându-se deficiențe și cărora le-au fost aplicate măsuri/sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare.

În contextul verificării unităților de învățământ au fost controlate și un număr de 8 unități de alimentație publică ce asigură servicii de catering la grupe de copii din cadrul școlilor. Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale conform H.G.R. nr. 857/2011 și 1 sancțiune contravențională conform O.G. nr. 2/2001 și au fost acordate termene de remediere.