Noi măsuri de astăzi la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule Bacău și Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bacău

Având în vedere Dispoziția Secretarului de Stat nr. 10216/16.03.2020 cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în contextul apariției și răspândirii noii forme de coronavirus, începând cu data de 17.03.2020, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule și Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bacău s-au luat următoarele măsuri:

 

 1. La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule Bacău
 • Se suspendă activitatea de examinare la nivel național, atât la proba teoretică cât și la proba practică, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației actuale;
 • În vederea asigurării continuității activității, personalul serviciului va fi redistribuit pe două schimburi, schimbul 2 urmând a se finaliza la ora 19.00
 • Timpul de soluționare a tuturor operațiunilor specifice de înmatriculări și permise desfășurate la ghișee se majorează la 10 minute, prin utilizarea exclusivă a platformei de programare online;
 • SE INTERZICE pentru orice persoană intrarea în sediul serviciului (zona de back-office) cu excepția persoanelor autorizate a căror prezență este strict necesară, prezența urmând să se consemneze într-un registru special constituit;
 • Igienizarea spațiilor destinate activității de relații cu publicul se va realiza din două în două ore și se va efectua cu personalul propriu;
 • Toți lucrătorii serviciului care desfășoară activități de lucru cu publicul vor purta în mod obligatoriu echipamente de protecție (mănuși și măști);
 • Restricționarea accesului în spațiile de așteptare se va realiza cu personalul propriu redistribuit din activitatea de examinare;
 • La nivelul serviciului se vor reprelucra normele cu privire la sănătatea și securitatea în muncă și măsurile specifice pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-COV-2;
 • Vor fi operaționalizate liniile telefonice pentru relațiile cu publicul pe principalele linii de activitate;
 • Se suspendă activitatea de programare/reprogramare la proba practică, candidații urmând a fi programați/reprogramați ulterior, cu informarea acestora în timp util prin site-ul drpciv.ro, bc.prefectura.mai.gov.ro, cu sprijinul mass-media de la nivel central și local.

 

 1. La Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bacău
 • Activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice respectiv a pașapoartelor simple temporare se va realiza numai pentru persoanele care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua cel mult în 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor on-line;
 • Se suspendă activitatea de deplasare la punctul de lucru mobil Onești începând cu data de 17.03.2020, până la 31.03.2020, cu posibilitatea de menținere a acestei măsuri în funcție de evoluția situației la nivel național;
 • Pentru evitarea deplasării la sediul serviciului, cetățenilor le este recomandat să opteze pentru ridicarea pașapoartelor de la domiciliu/reședință;
 • Transmiterea pașaportului simplu electronic de la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte sau sediul unei misiuni diplomatice sau oficiu consular la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea, prin serviciul de curierat, se va face exclusiv în baza unei solicitări adresate prin e-mail/poștă de către titular, respectiv persoana care a formulat cererea/ părintele/reprezentantul legal în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani;
 • Primirea cererilor privind exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate/istoric pașapoarte/ scutire taxe vamale, precum și furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simpleși eliberarea adeverințelor/comunicărilor corespunzătoare, se va face exclusiv prin corespondență poștală sau electronică, numai pentru persoanele care prezintă documente care justifică urgența solicitării;
 • În vederea asigurării continuității activității, personalul serviciului care execută activități de lucru la ghișeele de primiri cereri și eliberări pașapoarte va fi redistribuit pe schimburi, pentru evitarea intrării în contact cu persoanele care se prezinta la sediul serviciului , fiind redusă astfel vulnerabilitatea și timpul de expunere a lucrărilor;
 • SE INTERZICE pentru orice persoană intrarea în sediul serviciului (zona de back-office) cu excepția persoanelor autorizate a căror prezență este strict necesară;
 • Accesul cetățenilor la ghișeul de relatii cu publicul va fi restricționat, informațiile se vor transmite telefonic și online;
 • Igienizarea spațiilor destinate activității de relații cu publicul se va realiza din două în două ore și se va efectua cu personalul propriu;
 • Toți lucrătorii serviciului care desfășoară activități de lucru cu publicul vor purta în mod obligatoriu echipamente de protecție (mănuși și măști);
 • La nivelul serviciului se vor reprelucra normele cu privire la sănătatea și securitatea în muncă și măsurile specifice pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-COV-2;
 • Vor fi operaționalizate liniile telefonice pentru relațiile cu publicul pe principalele linii de activitate;
 • Se suspendă activitatea de de distribuire bonuri de ordine pentru preluări cereri de pașapoarte, primirea acestora fiind efectuată în exclusivitate prin programări online;
 • Activitatea pentru care serviciul de pașapoarte are obligația legală de a se deplasa în teren se va realiza prin mijloace de comunicare la distanță (telefonic sau e-mail), iar situațiile excepționale vor fi soluționate pe baza relaționării profesionale interinstituționale , fiind astfel evitat contactul direct cu cetățenii;
 • Se va completa declarația pe propria răspundere în momentul depunerii cererilor solicitanților de pașapoarte, pentru identificarea persoanelor ce declară că au venit din străinătate din zonele de risc, pentru care nu s-a încheiat perioada de 14 zile de la intrarea în țară.