Noi constatări privind rata de incidenţă a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile în judeţul Bacău și învățământ în sistem on-line pentru două școli din Filieni

Miercuri, 29 septembrie 2021, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău (C.J.S.U. Bacău), în sistem audio-conferinţă, condusă de subprefectul cu atribuţii de prefect, doamna Tudoriţa Lungu, în care a fost analizată situaţia privind incidenţa cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localităţile din judeţul Bacău.

De asemenea, în cadrul şedinţei au fost actualizate si aprobate scenariile de funcționare pentru Școala Gimnazială din comuna Filipeni în conformitate cu prevederile Ordinului Comun ME/MS nr. 5196/1756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivelul insititutiei de învățământ.

În urma reevaluării şi analizei cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori, prin Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 100 din 29.09.2021, se constată încadrarea Unităţilor Administrativ Teritoriale în limitele incidenţei cumulate la 14 zile astfel:

  • în localitățile Filipeni și Buciumi se aplică măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare, corespunzătoare cazurilor în care se constată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 6 şi mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori. Situaţia în această localitate va fi reevaluată la data de 13.10.2021;
  • în localitățile Hemeiuș, Letea Veche, Mărgineni, Răcăciuni, Onești, Măgura, Secuieni se aplică măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare, corespunzătoare cazurilor în care se constată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori. Situaţia în aceste localități va fi reevaluată la data de 13.10.2021;
  • localităţile Ardeoani, Asău, Glăvănești, Livezi, Sarata, Tamași și Oituz vor aplica măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 932 din 09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare, corespunzătoare cazurilor în care se constată incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 2 şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. Situaţia din localităţile Ardeoani, Asău, Glăvănești, Livezi, Sarata, Tamași și Oituz va fi reevaluată la data de 13.10.2021.

Având în vedere situația epidemiologică în rândul cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Filipeni și structura arondată, Școala Primară Fruntești, fiind 5 cadre didactice confirmate cu SARS-CoV-2, precum și rata incidenței cumulată la 14 zile a Unității Administrativ – Teritoriale Filipeni, care este mai mare de 6 cazuri/1000 locuitori, în urma analizei în cadrul ședinței CJSU de astăzi a propunerii Consiliului de Administratie al scolii, avizată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Direcția de Sănătate Publică Bacau, s-a adoptat Hotărârea CJSU nr. 101 prin care se suspendă cursurile cu prezență fizică a preșcolarilor și elevilor în instituția de învățământ Școala Gimnazială Filipeni și structura arondată, Școala Primară Frunțești, începând din data de 29.09.2021. Cursurile se vor desfășura în sistem online.

Scenariul de funcționare pentru Școala Gimnazială Filipeni și structura arondată, Școala Primară Fruntești, se va actualiza ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul localității, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină.

Hotărârile C.J.S.U. Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, accesând link-ul: https://bc.predectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/